Dato: 15. maj 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed 15 Mai 1873

Min kjere Etatsraad Andersen!

Tusind Tak for Deres kjerlige Opmrksomhed at meddele mig at De havde Besg af Carl; det var virkelig smukt betnksomt af Dem, thi det gldede mig naturligviis at vide, han kan tage saa langt bort, saa er hans Been rimeligviis lgt. Jeg har dennegang altsaa to kjere Breve at takke for og besvare. Det mrke Blad er sjldent, det er nsten sort. - - Maatte nu den kjedelige Hoste vre bleven nede ved Foden af Bjerget naar De stiger op til Toppen og maatte Varmen gaa tilveirs med det Samme. - Nu ere vi da endelig naaet ud til mit kjere Rolighed, hvor der er saa hjemligt, som om jeg slet ikke havde vret borte derfra i over et halvt Aar. Kun Skade at det atter er bleven koldt, at vi maa tye til Kakkelovnsvarme, men det varer vel ikke saa lnge. Haven seer fortryllende ud med de friske grnne Blade, ja Deres lille Bgetr staar med fyldige Skud, saa at De har havt Held med den, som med alt Andet De planter i Jorden; jeg haaber ogsaa snart at kunne lgge en af Deres Skovmrker ind i Brevet. Det lille Blomsterhuus ved Havestuen, kunde fortjene at fremvises paa Wienerudstillingen, skjnnere Roser og strre Azalier, kunde der neppe fremvises. Jeg sendte Deres forrige Brev til Fru Collin, der blev meget forniet over at lse det, hun lod mig vide at hun nu selv havde skrevet til Dem. Idag flytter Johanne og min Svigerinde Jette paa Landet; i Mandags d. 12te var det min Svigersns Fdselsdag; Da jeg havde fuldendt Indpakningen, kjrte jeg derhen til Middag og tilbragte en behagelig Dag derhenne. - Imorgen tnker jeg at gaa ind og bringe Deres Hilsen til Fru Drevsen. Jeg hrer at Baronesse Stampe har leiet for nste Vinter, Nights store smukke Leilighed i Amaliegade, lige overfor Holsteins. Jeg mindes ikke ret mere jeg senest skrev til Dem om jeg fortalte Dem at vi i Sndags Formiddag havde den Fornielse at hre en smuk Trio af Fritz Bendix, Lund og Emil. Af Tilhrere var Fru Lund, Fru Bloch Sstrene Emmerson, (Doctor Meyer er kommet hjem i disse Dage) og endnu et Par unge Damer. Vi have leiet et stort Flygel og takket [taget] med herud, jeg vil forsge ogsaa at leie en Fiolin og Violoncel, det er saa behageligt at have Instrumenterne i Huset. - Idag reiser Lieutenant Jhncke til London, men han gaaer neppe til Torquay og muligen ere Louise og Anna der ei mere til den Tid, hvilket De af mit Brev til Bgh, vil kunde see. Emil har vret oppe til skriftlige Prve Examen, og han har nu et Par Dages Ferie, hvilket han er meget forniet over, nu netop at vi ere kommet herud. Han morer sig isr med at sidde ved Claveret. Igaar kjrte han i Vilosopede, der tilhrer Alfred Meldal; idag er han [over linjen tilfjet: Alfred] imidlertid gaaet ombord i "Heimdal" han skal ud paa Prvetogt i 3 Maaneder, og han er saa glad over at faae til Navigations Lrer, den unge Lieutenant Bardenfleth, som har boet i flere Aar hos hans Forldre. - Jeg maa ikke glemme at fortlle Dem at Roligheds Bestning er bleven forget med 14 Hns og en Hane og De kan tro at det gaaer lystigt til nede i Hnsehuset. Disse smaa Skabninger vil ogsaa vise at de flge med Tidsaanden, der fres en formelig Krig, imellem dem, men det er ikke at undres over thi man har, sikkert imod deres Villie, frt flere forskjellige Nationer sammen i det lille Gaardsrum, og pludselig ere de alle blevne Socialister, den Ene er ligesaa berettiget til Fden, som den Anden, og hvad der er det Morsomste er at "Chineseren" endog troer sig berettiget til at spise "Amagerens" selvlagte g. Det forholder sig saaledes; da de igaar ankom i deres Kurve havde de alt vret saa hflige at levere 2 g, disse bleve nu lagt ned i Rederne, og da jeg nu imorges med meget store Forventinger kom ned for at see hvor mange "Snese" de havde lagt, var der kun et Eneste, det Andet havde Chineseren fortret til Frokost; jeg haaber at han i Fremtiden kaster sin Kjerlighed paa andre Fdevarer ellers er jeg bange for at det gaaer mig, som "Konen med gene" thi jeg har havt store Speculationer med hvad de Hns skulde ruge for en Masse Kyllinger. I hvert Tilflde er det hyggeligt og landligt at see Hnsegaarden fyldt og at blive vkket ved Hanegal, det vil da sige naar man faaer Lov, at lgge sig til at sove igjen. I Aftes havde vi den skjnneste Solnedgang, der tog sig herligt ud oppe fra Deres Stue. I dette ieblik falder der en klar Solstraale lige paa Papiret, som om den vilde lgge Varme i de Ord jeg skriver til Dem, min kjere Andersen, maatte De da ogsaa opfatte dem saaledes, maatte De fornemme at jeg op sender inderlig nske og Bn at De snart fuldkommen maatte gjenvinde Deres Helbred, fle Dem let i Sind og komme forynget og glad tilbage til os, der skulde modtage Dem med aabne Arme. Jeg faaer ikke Tid at skrive til Carl idag. Seer De ham, da bringer De ham vist min Hilsen. Enhver bliver glad over Deres Hilsener, som jeg efterhaanden afleverer. Jeg haaber at Dagbladene ere arriverede. Jeg har forelbig abonneret dem paa en Maaned; er De saa god at lade Carl faa dem naar De har lst dem, det behver ikke at skee hver Morgen, men naar De seer ham. Lev nu vel [fortsttes i marginen, s. 6 :] og tnk, som altid med Venskab paa Deres hengivne

D Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad