Dato: 1. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Melchior
Sprog: dansk.

Til Hr Carl Melchior

Kjbenhavn den 1ste Marts 1873

Kjre unge Ven! Lnge har De ikke faaet Brev fra mig, Deres Sstre ikke heller; De veed hvor syg jeg har vret og kun langsomt gaaer det fremad. Igaar var det netop fire Maaneder siden Sygdommen begyndte; tnk, hvor lang Tid for mig at sidde inde, jeg som aldrig fr var syg, altid fli ud, tilbragte Aftnerne i Theatret! det har vret en Prvelse! Mine Venner have imidlertid vret magelse, deeltagende, Deres Forldre har jeg daglig seet; jeg har i Sygdommen fornemmet hvilken umaadelig stor Kreds der har Hjerte for mig. Vor Kronprinds har to Gange besgt mig og nu i Sndags overraskedes jeg ved et Besg af Kongen selv. Hans Majestt kom aleene med Snnen Prinds Valdemar og var saa hjertensgod og deeltagende. Lgerne ville at jeg snarest skal til et Bad; jeg skal bruge en "Molken-Kuur" i Schweitz og man foreslaar mig Heiden i Appenzell.

Af Deres Fader veed jeg at Dr Door kjender dette Bad, han har i det mindste der besgt sin Ven Dr Grfe, som brugte "Molken" i Heiden. Jeg beder Dem derfor om De, kjre Ven, vil gjennem Dr Door skaffe mig nogle Efterretninger om "Heiden", hvor tidlig jeg kan begynde Kuuren? jeg haaber fra 1ste Mai, hvilket Hotel der er at anbefale, eller om der er Eet og Andet der kan vre mig gavnligt at vide forud om Stedet. Saafremt De kan, giv mig Underretning og bring min hjertelige, rbdige Hilsen til Hr og Fru Door; efter Kuuren naar jeg reiser om i Schweitz, jeg tager den unge Poet Nikolai Bgh med, haaber jeg at hilse et Steds paa Dem, enten i Bern eller Vevay. De og jeg, kjre Ven, haaber jeg mdes vel i Kjbenhavn og da er ogsaa Anna og Louise der.

Haven vil staae i Blomster paa "Rolighed" og Tiden der er gaaet siden de drog bort og kom hjem, vil ligge imellem som en kort Vinterdrm. - [i marginen, s. 2] Lev vel! Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad