Dato: 12. februar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 12 Februar 1873

Kjre Fru Melchior! Tak for al Deres Omtanke for mig, hvorledes skal jeg gjengjlde det! Veiret vedbliver med at vre smukt og Hestene blive raske, saa faaer jeg Lov at kjre igjen.

Om Theater-Forestillingen paa Sndag veed jeg Intet, jeg har ikke seet Nogen der kunde give mig Beskeed.

Tak for Frokosten! Til Middag har jeg tnkt at tage ud til Deres Broder, men maaskee seer jeg forud Dem eller Een og anden fra "Hjemmet", De tillader at jeg kalder Stedet saaledes.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad