Dato: 1. februar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 1 Februar 1873

Kjre Fru Melchior! Hvad skal jeg svare paa Deres venlige Indbydelse? det er tre Graders Kulde, jeg maa have en tyndere Frakke paa end den jeg daglig gaaer hjemme i; jeg har Angst for de to Etager der er at stige og dog var det maaskee fornuftigst at komme, da jeg lnges, da jeg trnger til Forandring, da jeg dog engang maa forsge paa at bevge mig lidt mere. Jeg har tnkt frem og tilbage, og Beslutningen

er maaskee rigtigst naar jeg endnu i denne Uge opgiver det kjre Besg og kun kjrer ud, f Ex Klokken 1 1/2; jeg skal nok skaffe en Ledsager.

Hjerteligst, Deres taknemlige

H. C. Andersen (udskrift) Til Fru D. Melchior

fdt Henriques.

Tekst fra: Niels Oxenvad