Dato: 26. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns den 26 August 1872

Kjre Fru Melchior! Tak for Deres inderligt velkomne Brev, Tak for det Hjertelag der lyste fra det! ideligt maa jeg gjentage, hvor er dog De og Deres Mand magelse gode mod mig, altid de to samme trofaste Mennesker. I Brevet laae to Forlovelses Billetter, den ene bar Navnene Harriet Salomonsen og Eduard Brandes. Jeg skrev til Fru Therese Henriques og bad hende overbringe min Lyknskning, da jeg ikke synes at jeg kjendte dem nok til at skrive et Brev, saa hjerteligt, som det ved en saadan Leilighed br skrives, den anden Billet indeholdt Forlovelseskort fra G.G. Stage Dr med: og Marie Stage fdt Sauerlnder. Hende troer jeg ikke at kjende, ham har jeg kjendt fra lille Dreng, Sn af kongelig Skuespiller Stage; han er et godt og herligt Menneske og skal vre dygtig, som Lge. Jeg lever i den strste Stilhed og Eensomhed; Fru Scavenius er slet ikke vel; Snnen ventes nu hjem fra Sverrig i Dag, ogsaa der, ved Gtheborg, har han paa Vddelbet vret den Seirende; han bringer fra Sverrig to blanke Slvpokaler, een fik han allerede i Foraaret her i Danmark. Om otte Dage, eller lidt senere, begynde Lbene ved Slagelse, der er allerede hans Heste indstaldede; der skal han med og flyver saa til Udlandet for der at tilbringe Vinteren. Fru Scavenius bliver nok ene hjemme hele den Tid men faaer i Besg den unge franske Dame som iaar tilbragte nogle Maaneder paa Basns. Veiret er vedvarende smukt, Solen varm og Aftenerne have deiligt Maaneskin, jeg flger imidlertid min bestemte Reiseplan, at tage til Kjbenhavn, Nyhavn No. 18, den anden September og sender i Dag Brev til Frken Hallager om til den Tid at have godt udluftet Stuer og Sengeklder, tnke paa Spisevare og Brndsel. Det er kjedeligt naar jeg skal tnke paa at vre Huusmoder! - De bliver vel paa det smukke "Rolighed" ind i October; Frken Anna og Louise reise vel tidligt i September for at undgaa Stormveir paa Sen? Gid at nu dette Vinter-Ophold ude, paa saa smukt og sundt et Sted som Torquay, fuldende Kuren, saa at Anna rigtig karsk og glad kan blive hos os i Aarene, som komme. Hvorledes tilbragte De forrige Torsdag? Havde De Venner i Besg? Hvorledes fli Sndagen hen? De havde Deres Mand hjemme, og alle Brnene omkring Dem? Jeg lever meget paa min Stue, lser en Deel og har nu afskrevet "Eventyrbogen" og sendt samme til Amerika. Naar jeg i Haven eller Skoven seer en eller anden aparte lille Blomst putter jeg den i en Bog, og presser den; jeg har saaledes en halv Snees Blomster som De maaskee kan benytte til Deres Krandse . Deres Mand, alle Brnene, samt Frken Sophie Melchior, Fru Lund & mine hjerteligste Hilsener! - Hvis det lader sig gjre og der er Leilighed dertil, vilde jeg gjerne at Christian naar han en Dag kjrte ind til Byen tog min Natsk, Stvlerne og de i Skabet ophngte Kldningsstykker med og leverede Frken Hallager.- Vil De ret hilse Hgg naar De skriver til ham. Jeg troer nu han bestemt gjr et lille Spring fra Hamborg til Kjbenhavn, det kan liden Jenny nok unde ham. Gud give ham Sundhed og Krfter! Maskee faaer De endnu engang, hen i Ugen, Brev fra Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad