Dato: 22. august 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 22 August 1872

Min kjere Etatsraad Andersen!

Imorges da jeg kom hjem efter at have fulgt min Mand halvveis til Byen, forefandt jeg Deres kjere hjertelige og velkomne Brev, hvormed jeg srdeles gldede mig. Tak, kjere Ven for Alt hvad De i Deres hjertens God(hed) udtaler, ja for de venlige Flelser De nrer for mig og Mine. Skulde jeg virkelig have opnaaet at gjre Dem Opholdet paa Rolighed saa behageligt, som det altid er mit inderlige nske at kunne gjre, da tro mig at det er mig der har Grund til at vre taknemlig; De maa paa ingen Maade tro at det er mig, som er den Ydende, jeg modtager langt mere i Deres Selskab end jeg er istand til at give igjen; men De er nu engang saa elskvrdig at tage tiltakke og tage den gode Villie for Evnen. - Der maa vist vre deiligt paa Basns i det velsignede Veir, kun Skade at der ikke er rigtig Solskin i Hjerterne, den kjere Fru Scavenius har jo desvrre mistet sin lille Datter-Datter, det var tungt at erfare ved Hjemkomsten; Vil De ikke nok bevidne hende min oprigtige Deeltagelse; det er altid en lille Trst at hendes Datter er saa ung og at hun, dersom det saa er vor Herres Villie, i Tiden kan faa Erstatning for sit Tab. - Indlagt sender jeg Dem de unge Forlovedes Kort, de kom allerede i Tirsdags, saa de maa have vret trykte i god Tid. -

Jeg skriver dette imedens de unge Piger med Elise ere oppe at lse Fransk med Professor Wilsuet; jeg havde idag ventet Familierne baade fra Teglgaarden og Elyseum, men nu fik jeg et Par Ord fra min [Datter] at de ikke kom da de ere ude paa en Skovtour. Allerede henved Klokken 11 i Formiddag hrte vi Salut fra Fstningen der bebudede Prindsessen af Wales Ankomst; jeg gldede mig paa hendes Vegne over at komme hjem i saa herligt Veir, og have de rimeligviis havt en magels Reise, thi hun blev frst ventet langt senere paa Dagen. Paa Sndag reiser Schousbo til Vestindien, han er kommet sig magels den Tid han har vret her. Igaar havde jeg et langt Besg af Admiral Christmas han har det mindre godt, og talte han magels naivt, [som: overstreget] om sin Kone, som i denne Tid er hjemme og besger ham, men det kan ikke gjengives her i Brevet. Her er stor Glde ude i Gaarden idet, det lille skikkelige Menneske Otto, rider paa Alma, Carl frer Hesten og giver Barnet Underviisning i den dle Ridekunst. Apropo, det er da mrkeligt at den unge Herr Schavenius atter har seir ved Vddelbet i Gotheborg, det maa more ham meget. - Gid De kunde kaste et Blik ind i Havestuen og see det Blomsterflor her er idag; den gamle Artischock er bleven aflst af 3 deilig store og en ny Slyngplante er kommet ved Siden af den De har bragt, der endnu er riig paa hvide Blomster. I Blomsterhuset er der kommet en lyserd og hvid Lillie, som dufter saa magelst, det er en heel Fryd at komme derind. Igaar var Jomfruen tillige med Marie og min Ssters Jomfru, i Udstillingen, hvor de rigtig morede sig; baade hun og alle Folkene takke for Deres Hilsen og i Srdeleshed, for den smukke Gave, de igjennem mig modtoge fra Dem. Efter bedste Overlg fordelte jeg dem saaledes Jomfruen 5 Rdl Tjeneren 4- Hver af de 3 Piger 3 RD og vare de Alle glade overrasket. Anna har havt det en Deel bedre de sidste 4 Dage.

[i marginen, s. 4:] Igaar vare de 3 Sstre ude at gratulere Fru Hanschell til hendes Fdselsdag

[i marginen, s. 3:] Alle Brnene sende venlig Hilsen, min Mand veed ikke at

[i marginen,

s. 2:] jeg skriver, ellers sendte han Dem sin Hilsen. Bring mig i venlig

[i marginen, s. 1:] Erindring hos Deres Vertinde, hav det nu selv rigtig godt saa godt, som disse Linier forlader Deres hengivne Veninde

D. M.

Tekst fra: Niels Oxenvad