Dato: 24. maj 1872
Fra: Carl Bloch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 24 Mai 1872

Kjre Ven! -

Idag modtog jeg Dit kjre gode Brev, jeg havde virkelig ikke ventet at modtage en saa kjr Present som Din Gratulation. Tak for den. - Hvor Du har vret god imod Villiam blot han maa have opfyldt hvad Du ventede at finde i ham, da Du tog ham med. her gaer vi i Udstillingsvrvl; Kunstnerne ere ikke tilfredse med Localet i Udstililngsbygningen, jeg mener har man sagt A maa man ogsaa sige B og udstiller derude henved 13 Malerier! Det er da nok!! Vi lnges efter at see din kjre Skikkelse paa / Gaden igjen, naar jeg seer Dig, kommer der altid en Flelse af Skjnhed over mig - Jeg hrte forleden Hdt lse 4 af Dine Eventyr som han gjorde fortrinligt, Fra Poul og lille som Du ikke kjender hilser jeg; min Kone sender Dig sine bedste nsker for Dit Helbred og beklager at vi ikke faae Dig at see paa Rolighed Da vi reiser til Hellebk i Sommer. Hils Villiam mange Gange og sig at hans Stykke vare vi henne at see, nogle Blade sige det var daaligt, men de fleste, og min Mening er. At der gaaer en dannet Aand / igjennem det, men at det er ungt uerfaren og for bredt, forresten bliver det modtaget med Bifald, den anden Aften mere end den frste, Folk ere velvilige imod, nrmest fordi, man ikke skal vre streng mod noget der maaske kan blive bedre, dette er den Mening jeg troer er den rigtige og som deles af de Fleste. og nu Farvel Du kjre Digter jeg er glad ved at vre Din

hengivne Ven

Carl Bloch

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 418-20)