Dato: 10. april 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Onsdagen den 10de April 1872

Min kjere Etatsraad Andersen!

For Deres venlige Brev, som jeg modtog igaarmorges, siger jeg Dem min bedste Tak; det gldede mig at see at De ankom til Deres Bestemmelses Sted, rask og vel og at De traf Deres elskvrdige Vrtinde ventende Dem med Middagsmaden. Jeg var lidt skamfuld over at Fru Scavenius skulde tro at jeg turde vove at sende hende en saa ubetydelig og ringe Buket, en anden Sag var det jo at bede Dem min kjere Andersen, at nyde den eneste lille Roses Duft underveis. De har forvendt mig med at ville tage tiltakke med hver lille Blomst jeg byder Dem og det skal De ret have Tak for. - -

Mine ine ere endnu langtfra gode og disse Linier ere de frste jeg har skrevet i de sidste 6 Dage, og skjndt jeg ndig maa bruge dem meget endnu, vilde jeg dog saa gjerne at en skriftlig Hilsen skulde naae Dem endnu paa Basns. De kan tro at jeg rigtig savner Deres kjere Selskab; igaar var jeg ene ved Frokostbordet, da Harriet og Fanny Emerson malede med Bunzen. Idag gjorde min Mand mig Selskab, da Harriet gik ud til Johanne og derfra til Cabiros Forelsning. I Aftes havde vi Harriets lille Lseforening her; de lste Labyrinthen af Baggesen, "det hurtige Frierie" og flere. Efter Bordet dandsede og musiserede de og vare overgivne muntre. I Sndags, Confirmationsdagen aflagde jeg Gratulations Besg hos General Consul Solomonsen; vi vare inviterede der til Aften, men da mine ine generede mig gik jeg istedetfor ud til Johanne, hvor vi passiarede rigtig gemytligt sammen. Min Svigersn havde fuldendt Lsningen af "Mit Livs Eventyr", hvormed han havde gldet sig meget. Jeg besgte ogsaa Fru Collin om Formiddagen og jeg maa tilstaa at jeg blev i hi Grad overrasket ved hendes udmrkede Udseende; hun var aldeles ikke guul, som Fru Lund havde seet hende, og hun er bleven fyldigere end da jeg for lngere Tid siden saae hende. Hun var selv tilfreds med Fremgangen men klagede kun over Etatsraadens daarlige Humeur, som han ikke kunde komme over. Jeg holdt et lille opmuntrende moralsk Foredrag for ham, som han optog meget venligt; at vi talte om Dem og tilsammen gldede os over det skjnne Udbytte De skulde have af Deres lille Udflugt, vil De kunde forstaa. Igaar har jeg faaet en Deel Gaver sendt til min Bazar, blandt Andre et lille Blomster Maleri af Balsgaard og af en Capitain Larsen, 12 Vaaben, som han selv har kbt af Landboere i Anger paa Java. Jeg seer idag at Kongsemnerne er oversat og skal opfres i Prag, under Titel der "Kronpredendent" [Kronprtendent] jeg kan ikke rigtig forstaa at den kan tage sig ud. Anmeldelsen af Deres nye Bog, var meget smuk i Illustreret Tidende og har De i det Hele taget Grund til at glde Dem over dens succs. For at De ikke skal tro at Poesien ikke kan trives hjemme fordi De er borte, vil jeg sende Dem indlagt et lille Digt, som jeg synes at det var Synd for Efterverden om det skulde gaa tabt. I dette ieblik var Fru Gade her for at indbyde os til Lverdag Aften. Paa Fredag er der Concert i Musikforeningen. Paa Sndag skal jeg have Middags Selskab, saa De seer at min Tid er optaget. I dette ieblik har min Mand vret inde hos William Block , han har endnu ikke sit Pas, men faaer det rimeligviis idag i Orden. Jeg har brugt mine ine temmelig lnge og maa nu slutte med venlig Hilsen til Fru Scavenius og med de bedste nsker for en behagelig og lykkelig Reise for Dem kjere Andersen fra Deres altid hengivne Veninde

Dorothea Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad