Dato: 25. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Melchior
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 25 September 1871.

Kjre Frken Anna! Det er deiligt, at vi saa godt som dagligt hrer om Dem og Deres i Engeland. Deres Fader er rigtignok en magels kjrlig Husbond, hver Dag bringer Postbudet et Brev eller Telegram fra ham; Deres Sster Louise, De selv og nu ogsaa Carl skriver, saa at vi alle i Hjemmet paa "Rolighed", ere aldeles med Dem i Vogn og i Huus; vide hvorledes De frdes og Alle have det. Imorges var der et riigholdigt Brev fra Louise; jeg seer Dem i Deres elegante Stuer i Hotellet, gaaer med Dem i den lille smukke Have De har tt ved Dren, medens jeg i samme Minut kan vre hos Carl og see ham nyde syv Maaltider om Dagen, viftes af sin Terne og klappes paa Kinden af sin Fader, ja der drysser vist Blomsterblade, i Form af skrevne Billetter sendte fra Sstrene.-

Herhjemme have vi et meget stormende Efteraar! inat pidskede Regnen paa Ruderne og fld fra Altangulvet ind i begge mine Stuer, ja trngte gjennem Altangulvet ned i Spisestuen. Det var en voldsom Storm til midt paa Dagen, Sen spritede over alle Rkvrk og rev endelig hele [overstreget: Husets] Badehuset ned; det fld i Stumper og Stykker paa Vandet, hvorfra det bjergedes men aldeles itu. Hermed hrer da Badningen op for iaar og den elskvrdige, naive Frken Kellerup faaer ikke lnger Leilighed til at vise sit magelse Mod ved at gaae i Vandet, der er saa koldt, siger hun, at det ikke lnger slutter sig til Legemet. Kan De forstaa det? Jeg ikke. Det klder hende ellers meget godt at komme forfrosset hjem med Harriet og da straks tye hen over Risten i Havestuen for at optage om sig og i sig, al den Varme der strmmer op i Stuen; men nu, som sagt, er den vinterlige Sommerfornielse forbi, nu kan hun kun overraske mig ved, fr Frokost at sige "jeg har spiist 5 iiskolde Blommer!" -

Vi ville imidlertid alle savne hende naar hun tager ind, hun er, hvad man kalder en rigtig sd Pige, uagtet hun spiser megen stiv Frugt, i Skikkelse af Graaprer, der ere lidt bldere end en Ferskensteen. Henriques fltte ind paa Onsdag og blive nok den Dag paa Rolighed, medens deres eget Paulun i Tordenskjoldsgade faaer sin sidste Fernis.- Hgg ser stadig rask og godt ud, spiller nu med Emil, lrer ham nok ogsaa Generalbas; selv brummer han Bas og leer i hi Diskant, gaaer med kornblaat Halstrklde der klder ham; Humret er godt, uagtet hans to Aaquiste, Frue og Gemal, er draget fra det danske Land og havnet i Sverrig. Thea er uendelig livlig, mere end jeg fr har fornummet, hun har et uopslideligt Forraad af Anecdoter, som hun daglig samler fra Sporvognen, hvor disse sprudle i Jernbanetidende. -

Frken Sophie har forladt Rolighed, men ikke vore Hjerter; jeg tnker hun vender tilbage, uforandret, selv med den kldelige grnne Kjole. Jeg selv begyndte igaar og tildeels fuldendte, et nyt Eventyr: "Den store Sslange," De kjender nok den, men i mit Eventyr er det den rigtige store Sslange : Telegraphtouget, som Fiskene ikke kunde forstaae og udtale sig i Dom og Dumhed om. I Dag fik jeg et rigtigt rart og hjerteligt Brev fra Bjrnstjerne Bjrnson, han er veemodig stemt ved Faderens Dd, og trykket fra andre Sider. - Han reiser om kort Tid til Stockholm og holder der Foredrag. Hans nyeste store dramatiske Arbejde Sigurd Jorsalsfar har han nu fuldfrt, men tror ikke at det kan besttes til Opfrelse med de Krfter vi have, heller ikke med de der ere i Christiania. -

Mit Brev voxer mrker jeg! lad mig derfor itide, medens her er Plads indlgge hjertelige Hilsener til Deres Fader, Deres Sster og Carl. Det vilde vre prgtigt om det stillede sig saaledes med alle Arangement for i Vinter, om han blev i By med Dem eller i detmindste ikke langt fra Stedet hvor De og Louise skulle trives til gjensidig Glde for os Alle. Lev rigtig glad og lykkelig! hils de af mine mig ubekjendte Venner De trffer paa og glem selv ikke Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad