Dato: 20. september 1871
Fra: Christian Winther   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hivelbaarne Hr Etatsraad H.C. Andersen

20de Septb 1871.

Kjre Hr Etatsraad!

Jeg kan ikke modstaae min Lyst til at sende Dem en venlig Tak, baare fordi De vilde paatage Dem at opfylde mit og Forlggerens nske, og fordi De udfrte dette kjedelige Hverv saa aldeles til min Glde og Tilfredshed.

Deres meget forbundne, rbdige

Christian Winther.

[Verselinierne: "Gaaer Du paa Glatiis og falder, min Ven"]

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 452, billed 7189)