Dato: 29. august 1871
Fra: Dorothea Melchior, Moritz Gerson Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 29de August 1871.

Kjere Etatsraad Andersen!

Med faa Ord vil jeg i denne Morgenstund sende Dem en venlig Hilsen og byde Dem "Velkommen" paa dansk Grund. Det har jo vret et sandt Triumphtog, hvor forskjelligt fra Deres smaa Forventninger. Tak kjere Ven, for Deres Skrivelse af 24de August; jeg mrkede nok deraf at De ikke havde modtaget alle mine Breve, da De ikke med et Ord omtalte mine to Sidste. Jeg har nu faaet det Ene tilbagesendt, hvilket jeg nu indeslutter, De bliver ikke fri derfor, De veed jo nok at man ikke undgaar sin Skjebne. Hvor jeg glder mig over det herlige Veir, idag skinner Solen og ikke et Blad bevger sig. Igaar Aftes spadserede vi i Maaneskin i Haven, det var fortryllende deiligt. Jeg haaber at De kommer hjem forinden Maanen ganske har skjult sig for vort Blik, ja efter Deres Brev venter jeg Dem enten Onsdag eller Torsdag og vil jeg kun sige Dem at vi glde os til at gjensee Dem, at Deres to smaa Stuer staa beredte til at modtage Dem og at De, som altid skal vre hjertelig velkommen iblandt os. I nste Uge flyve Trkfuglene allerede fra Rolighed, det er tungt at tnke paa; dog mundtlig skal De hre Alt, idag maa jeg slutte for at min Mand, der sender hjertelig Hilsen kan faa dette med til Byen. Kommer De til Hellebk, da venlig Hilsen fra mig til Billes og Collins, hver isr. Lev vel til vi sees.

Deres hengivne

Dorothea Melchior.

Rolighed d. 29 August 1871

Kjre Etatsraad Andersen! Velkommen hjem igjen! Vi glder os Alle til atter at see Dem paa Rolighed. De hjerteligste Hilsener fra

Deres Dem hengivne

Moritz G Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad