Dato: 24. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Marcus Spring
Sprog: dansk, engelsk.

(Redaktionen af Dagens Nyheder, hndskriften er ikke HCAs men formentlig Watts)

Mr. Marcus Spring

Dear Sir

It is a long time since I heard from you and your wife, but I am convinced that I have been in your kind remembrance, and that my countryman, Mr. Robert Watt, editor of a daily paper in Copenhagen, who brings you these lines, will be able to tell me many pleasant things from my American friends when he, towards new year, again shall be in Denmark.

From the three Danes that you know particularly well and made friends with, Frederikke Bremer, Jette Wulff and H. C. Andersen, I am the only one left. You will know my latest work, the American edition of my collected works. I have at least asked the editors to send you a copy.

It is the first time Mr. Robert Watt is visiting America, and he is only going to stay a few months there; he is editor of "Dagens Nyheder" / he has trevelled very much and understands to relate what he has seen and gone through. I shall be very glad to read his discriptions of your new and mighty country. I am conviced that you will do for him what you can and I hope that you will find he es a talented and amiable coutryman of

your affectionate friend

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 360, billed 7000-01)

Kjre Hr Marcus Spring!

Lnge har jeg ikke hrt fra Dem og Deres Frue, men jeg er forvisset om at vre venligt i Deres Tanke og at min Landsmand Hr Redacteur Watt, som overbringer denne lille Skrivelse vil naar han mod Vinteren igjen kommer tilbage kunde fortlle mig meget Godt og Gldeligt om min kjre amerikanske Venner. Af de tre Danske De srligt kjende og som De venligt kom imde, Frederika Brmer, Jette Wulff og H. C. Andersen, er nu kun jeg tilbage. De vil vide om min seneste Virksomhed, den amerikanske Udgave af mine / samlede Skrifter maa vre kommen i Deres hnder, jeg har bedet Forlggerne derom. Hr. Robert Watt kommer for frste Gang til Amerika og bliver som sagt kun nogle Maaneder, han er Udgiver af "Dagens Nyheder", han er en Mand der har reist en Deel og forstaaer at gjengive hvad han seer og lser. Jeg glder mig til at lse hans Skildringer fra Deres mgtige, rige Land. Jeg er forvisset om at De vil komme ham tjenstvilligt imde og i ham finde en elskvrdig talentfuld Landsmand af Deres hengivne Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 157)