Dato: 15. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Emilie Levison

"Rolighed" paa sterbro, den 15de Juni 1871.

Kjre Jomfru Levyson!

Fra min forrige Vertinde Frken Hallager, som jeg forlod ved min Reise til Syd-Frankerige, modtog jeg igaar en Skrivelse, hvori hun siger mig at dersom jeg igjen vil boe hos hende under de samme Vilkaar som fr, hun meublerer, giver Opvartning & og jeg betaler 25 Rdlr om Maaneden, vil hun tage en Leilighed paa Kongens Nytorv hos a Porta, i samme Gaard hvor jeg tidligere boede hos hende og at en Leilighed bliver ledig til October. Min tidligere Vertinde i Nyhavn har for lnge siden fremsat samme Tilbud. Jeg foretrkker / derimod at boe hos Dem, i det jeg efter Fru Henriques Forsikkring veed at jeg intet andet Sted faaer det saa godt, og at det vil vre et sandt Held for mig at have Dem til Vertinde. Jeg er derfor med stor Glde og Tillid gaaet ind her paa i den Overbeviisning at det ogsaa er Deres oprigtige nske at jeg boer hos Dem og at De er istand til at modtage mig efter de Betingelser jeg har stillet, thi at De skulde udstte Dem for egne Udgifter, eller paa nogen Maade sttes i Forlegenhed, kan jeg aldeles ikke tillade. Det maa vre en Sag De selv gaaer til med Lyst og Intersse, ikke for at fie mig og vise mig for Familien / Henriques Skyld en stor Imdekommen. De maa vre aldeles enig med Dem selv og da give mig en bestemt Termin ved hvilken jeg kan vide om der bliver noget af eller ikke! -

Dagen efter jeg var hos Dem lste jeg igjen i Avisen en Anmldelse om en Leilighed i Nyhavn, Solsiden, 6 Vrelser m.m. og der var tilfiet "srdeles billige Vilkaar". Jeg antager at denne Anmldelse ikke er undgaaet Deres Opmrksomhed, men at Leiligheden har vret i et altfor gammelt Huus og heelt ned mod Qvisthuusgaaden, saa at De ikke kunde indlade Dem her paa. Det vil glde mig srdeles om Alt kommer /istand efter mine tidligere givne Tilskrift og at jeg om ikke altforlnge, maa vide god og gldelig Besked, som jeg kan gaae ind paa.

rbdigst

H.C. Andersen [Udskrift:] Til Jomfru Levyson, Gothersgade No 16, anden Sal. i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 357, billed 6990-95)