Dato: 17. oktober 1840
Fra: Christine Stampe, Albert Thorvaldsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nyse d 17 Oct: 1840

Deres Brev, kiere Andersen, er alfor mismodig, De maae endelig ikke forlade Danmark i den Stemning, kom nu, smukt frst lidt her ud paa Landet, at vi kan snakke godt for Dem, De afmaler Dem alt, meget for sort o s v - - kom her ud saa skal jeg fortlle Dem hvad Kongen sagde om Dem, han spurgte til Dem, fren vi havde sunget Deres Sang, eller fr han havde seet den, muntlig skal jeg ogsaa takke Dem, og paa Lundbyegaarden er der kommet en meget Smuk Pige, som er meget begierlig efter at gire Deres Bekiendskab, De er omtrent i samme Stemning som Henrik, i et Brev jeg Idag fik fra ham, tillige med Deres Brev, dog Elisa synes De har ikke nr den Grund, at vre melankolsk, som han, hvor om alt er, saa kunne De maaskee reise sammen her ud, og hvem veed og [c: om] Jette W. ikke gir Slskab naar De tager med, og er hendes Broder Peter kommet, saa faae ham endelig med, imidlertid levvl, og kom snart

Chr Stampe

apropos

De maae tnke paa noget til d 19de No: enten en lille Comedie eller sligt, som vi her kunde udfre, jeg nvner ikke til hvem, da han vil fie et par Ord her til og Navnet da ville falde ham i inene; har De Tid saa gaae hen og see til Fr: Schwarzen og sprgt hende om hun snart kan komme her ud da vi savner lidt Musik.

levvl.

Lev Vel gode Ven vr ved godt Mod og see at komme snart ud af det Vrvl.

Jeg seer Dem nok her fr De Reiser hvis ikke saa sees vi i Rom

Albert Thorvaldsen

Nu begynder jeg igien, Thorvaldsen beder Dem sige til Conferensraad Collin at han slet ikke husker hvor gammel hans Datter Sn er, den frste blev fdt et Aar efter at Datteren havde haft Brllup, og den Anden (som nu er dd) en halvanden Aar seenere, han beder Dem hilse Conferensraaden saa og Deres hengivne

Chr Stampe

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter