Dato: 15. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Henriques
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr 15 mai 1871.

Kjre Robert!

Tak for dit Brev! Det var en heel Pose Nyheder inde fra Byen og inde fra Stuen, dertil et heelt Blomsterlg af Hilsner, [overstr: af Hilsener], jeg sender ligesaa mange igjen og jeg haaber de holde sig til de alle vel ere uddeelte. Fortl dine Forldre at jeg i disse Dage har lst en sterlandsk historie "Abdallah eller Firklveret", den har ret forniet mig, den er vrd at lse, det maa de begge og det maa ogsaa Du, der er en gypterdreng og en Beduindreng, hvis Historie vi faae at hre saa lyslevende som om man levede med dem i Byen og i rkenen. Du veed vel at den gamle Gaard Basns, hvor jeg boer, har et historisk Navn, den skulde egentligt kaldes Busns eller Bussens. Busse betd i gamle Dage en Srver og Ns, veed Du er en Jordskrnt ved Havet. - Du vil altsaa / forstaae at Bussens betyder det Stykke Land paa Kysten hvor en Srver boer. En saadan har her levet og bygget i gammel Tid; da vare alle Brn og Qvinder bange for en saadan Busse og derfor skriver sig endnu den Tale til at skrmme: "Nu kommer Bussemanden!" See nu veed Du det om Du ikke har vidst det fr. Du kan jo engang i en lang Ferietid skrive en Srver-Komedie om "Bussemanden", - dette lille Brev er i Papiret groet sammen med Brevet til lille Marie [Brev], de to Breve ere to og dog eet Stykke, ligesom de sammenvoxne Siamesere, men dette taaler at skilles ved Sax eller Kniv uden at hvert enkelt lider Skade, men sprt dog fra med Forsigtighed! og her med Lev vel for i Dag, din Ven

H. C. Andersen /

[Udskrift:]

Til Robert Henriques.

Adresse.Hr Mgler Martin Henriques

Tordenskjoldsgade No 1 i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 350, billed 6967-70)