Dato: 1. maj 1871
Fra: W. T. Rambusch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[W.T. Rambush, Vice Consul,

Danish Vice Consulate, Minneapolis] 1ste Mai 1871.

Hr. Etatsraad H.C. Andersen, Kjbenhavn.

Fra forskjellige Blade her ser jeg, at det er Hr. Etatsraadens Hensigt i Lbet af den kommende Sommer at besge de Forende Stater. Idet jeg tager mig den Frihed at udale min Glde herover og min Overbevisning, at en saadan Reise vil vre af srdeles Interesse, udtaler jeg tillige det Haab, at Hr. Etatsraden maatte finde det beleiligt at aflgge et Besg til de vestlige Stater og da nrmest hertil Staten Minnesota. Fra Chicago er Reisen herop kun kort (24 Timer), og det er virkeligt frst her, hvor Landet har udviklet sig og Bjergene sprungne op i Lbet af de sidste ti til femten Aar, at man gjr sig et Begreb om det amerikanske Folks Foretagelsesaand, ikke at tale om Landets Frugtbarhed og Egnens Skjnhed, der vel er vrd at see. Af den halve Million Indbyggere her i Staten er en Fjerdedel Skandinaver - Strstedelen naaturligvis Bnder men desto bedre kan man iagttage Forskjellen imellem deres Vilkaar her og hjemme. Det skulde vre mig inderligt kjrt at have Hr. Etatsraaden som Gjst i mit Hus, og saasnart jeg erfarer, hvornaar De vil vre i Chicago, skal det vre mig kjrt at reise derned og ledsage Dem herop. Det vil glde mange Landsmnd at se Dem her, og jeg tr forsikkre Dem, at De ikke vil fortryde Besget.

Med megen Agtelse

rbdigst

W. T. Rambusch

Tekst fra: Solveig Brunholm