Dato: 1. februar 1871
Fra: Frederik Paludan-Müller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d. 1ste Febr. 1871

Kjære Etatsraad Andersen!

Efter at have læst Deres sidste Bog høit for min Kone, og derved forskaffet baade hende og mig et Par fornøielige Aftener, bringer jeg Dem vor fælles Tak for dette nye Product af Deres Musa, hvortil jeg føier min specielle Tak for de venlige ord, hvormed De ledsagede Gaven. Der er jo meget Morsomt og noget for Dem Eiendommeligt i denne lille Bog, som dog maaske burde have været større, i Forhold til den omfattende Idee, den behandler. Det forekommer mig nemlig at De med Hensyn til Bogens Helt, stiller saa store Fordringer til Deres Læseres Tro, det vil sige, til uden videre at troe Forfatteren paa hans Ord, naar han beretter om sin Helts Talenter og Eiendommeligheder. Dog, om dette Punkt kan der vel sagtens strides, og i hvert Fald er her ikke Stedet / til yderligere at debattere det da Hensigten med disse Linier ene og alene er, at bringe Bogens Forfatter en hjertelig Tak fra et par hengivne Venner af ham og hans Musa.

me Høiagtelse og Venskab.

Fr. Paludan Müller

Til

Høivelbaarne

Etatsraad H. C. Andersen

Kommandeur af Danebroge pp

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 468-69)