The Hans Christian Andersen Center

Dato: 1. februar 1871
Fra: Frederik Paludan-Müller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjřbenhavn d. 1ste Febr. 1871

Kjćre Etatsraad Andersen!

Efter at have lćst Deres sidste Bog hřit for min Kone, og derved forskaffet baade hende og mig et Par fornřielige Aftener, bringer jeg Dem vor fćlles Tak for dette nye Product af Deres Musa, hvortil jeg fřier min specielle Tak for de venlige ord, hvormed De ledsagede Gaven. Der er jo meget Morsomt og noget for Dem Eiendommeligt i denne lille Bog, som dog maaske burde have vćret střrre, i Forhold til den omfattende Idee, den behandler. Det forekommer mig nemlig at De med Hensyn til Bogens Helt, stiller saa store Fordringer til Deres Lćseres Tro, det vil sige, til uden videre at troe Forfatteren paa hans Ord, naar han beretter om sin Helts Talenter og Eiendommeligheder. Dog, om dette Punkt kan der vel sagtens strides, og i hvert Fald er her ikke Stedet / til yderligere at debattere det da Hensigten med disse Linier ene og alene er, at bringe Bogens Forfatter en hjertelig Tak fra et par hengivne Venner af ham og hans Musa.

me Hřiagtelse og Venskab.

Fr. Paludan Müller

Til

Hřivelbaarne

Etatsraad H. C. Andersen

Kommandeur af Danebroge pp

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 468-69)