Dato: 11. august 1870
Fra: Mads Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 11te Aug 1870

Kjre Herr H. C. Andersen

Tak for det vakre lille Eventyr! Jeg er nsten skamfuld ved, at jeg ikke fr har meddelt Dem, at det rigtig er modtaget og jeblikkelig efter afsendt til vor Forlgger. Boghandler Mickaelsen i Kronprindsensgade med Anmodning om at lade Dem lse en Correctur, men min Tid er saa optaget af Hstarbeidet, der i Almindelighed varer fra Morgen til Aften, at jeg neppe kan faae mine vigtigste skriftlige Forretninger besrgede. Det er ellers en rar Tid, den Hsttid, jeg glder mig hvert Aar til den lnge i Forvejen og det har jeg gjort lige fra jeg var et Barn.

Alle vore Tanker samle sig i de store politiske Sprgsml. Det ser jo lidt broget ud for de gode Franskmnd, men det lader jo til, at De har et godt Haab. Her paa Landet er Stemningen god, jeg kan ikke noget Lignende siden 1848.

Gud bevare vort elskede Fdreland.

Med srdeles Hjagtelse

Deres hengivne

Hj.

Mads Hansen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus