Dato: 16. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Lverdag Eftermiddag

den 16 Juli 1870

Kjre Ven!

I dette ieblik fik jeg dit Brev, tilfldigt var et Bud i Byen, ellers havde jeg ikke modtaget din Skrivelse fr iaften. Det glder mig at Du og Din Kone ere stemte for den Leilighed jeg syntes om; hvad nu Gardiner til de fire Fag angaae, da finder jeg vel Udveie der til, men vil dette blive det Eneeste, jeg har at srge for, jeg kan bedre opgive hvad jeg har end hvad jeg ikke har, kan Du levere enhver anden passende Forndenhed, til Stue og Sovevrelse, item Lagener, Haandklder. Jeg maa have Stole, Sopha, Vaske Indretning; det vilde blive histgenerende for mig ikke at kunne forlange og erholde hvad der hrer til. Jeg troer nsten at jeg i ethvert / Brev har berrt dette, men Du har kun lseligt, mundtlig gaaet ind herpaa; jeg maa ogsaa vide naar vi tage denne Leilighed, hvad jeg maanedlig har at betale, Opvartning iberegnet, (jeg maa saaledes have kjbt Spise og Drikkevarer, Lys &, Alt ved Pigen, i et Skab maa Provianten kunde opbevares og jeg have mit eget Brndekammer. Du maa klart og tydeligt sige mig dette. Jeg fltter til "Rolighed" paa Tirsdag, fr er der ikke istand for mig, nu at tage ind Mandag og atter ud for igjen at tage ind om Tirsdagen er lidt for megen Jagen, Hr Petersen venter nok til Onsdag; isr naar Du siger ham mine Grunde, men giv mig endnu i morgen Sndag, eller senest Mandag u[d]frlig Besked i et Brev som Hr Martin Henriques da nok tager / herud naar han paa Mandag kommer her hjem til Middag. Du maa indsee at det er ikke let at give sig hen paa et halvt Aar uden at vide hvorledes jeg vil faae det, Villien er jeg forvisset om er magels god. Havde Du sagt tre Maaneder, det havde jeg prveligt, men et halvt Aar, er lidt en halv Levetid, derfor klart og tydeligt hvad Du vil og kan sikkre mig og den bestemte Priis. Hils din Fue og vr selv hjerteligt hilset af din Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 415-17)

Petershi ved Klampenborg

Lverdag 16 Juli 1870

Kjre Ven!

I dette ieblik fik jeg dit Brev, tilfldigviis kom et Bud i Byen, ellers havde jeg frst modtaget det iaften. Det glder mig at Du og Din Kone ere stemte for Leiligheden jeg synes om og jeg forstaaer ogsaa nok at jeg br fie mig i, hvad jeg ellers ikke vilde hos nogen Anden begynde med, at tage Leie for et halvt Aar, men jeg kan ikke gaae ind paa selv at srge for Gardiner, disse har jeg senere, om jeg forlod Eder, ingen Brug for; jeg maa ogsaa bestemt vide om Du kan levere enhver passende Forndenhed til Stue og Sovevrelse, item Lagener, Haandklder. Jeg maa have Stole, Sopha, Bord, Vaske-/Indretning &; Det vil vre mig hist generende ikke at kunne forlange og erholde hvad der hrer til. Jeg troer nsten at jeg i et hvert Brev har berrt dette, men aldrig har Du nogensinde i dine venlige, men korte Skrivelser, ret besvaret disse ndvendige Sprgsmaal. Jeg taler derfor lige reent ud af Posen, jeg vil vre srdeles glad ved at boe hos Dig og nsker at vi begge maa blive saa tilfredse at vi ndigt skilles men jeg maa have to meublerede Vrelser, (hvad jeg selv har til disse har jeg tidligere skrevet og sagt) jeg maa have Opvartning, faae besrget Spise og Drikkevarer (ikke Middagsmad) have et Skab for samme, faae min Kaffe tillavet & - to (eller / tre ) Vrelser og da vide naar jeg kan fltte ind og hvad jeg har maanedlig at betalte helst tog jeg det paa lngst 3 Maaneder, men som sagt jeg gjr det med Dig paa Aar naar Du tydeligt giver mig Svar paa disse her fremsatte Forlangender. Paa Tirsdag fltter jeg ind paa "Rolighed", tidgliere kan man ikke der modtage mig; nu at reise ind Mandag og atter ud, derpaa ind igjen Tirsdag, er for stor Besvr. Hr Petersen venter nok til Onsdag morgen naar han hrer mine Grunde, men giv mig nu u[d]frlig klar Beskeed imorgen Sndag eller Mandag, saaledes at Hr Martin Henriques, kan have Brevet med naar han om Middagen kommer herud. / Om Din og Hustrues gode Villie for mig er jeg forvisset; men jeg kjender ogsaa min egen Tilbageholdenhed, Generthed, naar jeg frst er flttet ind og da ikke har det, som jeg nogenlunde er vant til. Altsaa Hvad erholder jeg? Og under hvilke Betingelser? Hils Din Frue og vr selv hjerteligt hilset af din

hengivne Ven

H. C. Andersen

NBB: Skrevet i stor Hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 418-21)