Dato: 27. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr den 27 Juni 1870

Kjre Ven!

Igaar, efter Frokosten, forlod jeg Basns, hvor jeg nu har tilbragt 4 Uger og kom her til Holsteinborg; jeg haabede iaftes at finde, efter Sdvane, i Posttasken "Dagens Nyheder" for hele Ugen, saaledes som Du har vret saa elskvrdig at vnne mig til, men der vare ingen Blade til mig, uagtet jeg havde givet Postmesteren Besked om hvor jeg var at finde. Har Du glemt mig? Eller har Du ikke modtaget et Brev jeg skrev til Dig og afsendte den 17de Juni? Det var Brev om Huusleiligheden og deri det brndende Sprgsmaal om jeg tidsnok kunde see paa Vrelserne naar jeg tog ind til Byen den / 3 Juli, altsaa frstkommende Sndag. Jeg har indrettet Alt derefter, uagtet jeg ved dette Arangement ndes til flere Dage at boe i Hotel. Sagen er at jeg ikke lige strax kan fltte ind paa "Rolighed" hvor vel mine Venner, Familien Melchior ere komne, men endnu ikke indrettede; fr midt i Maaneden er der ikke Plads for mig; jeg bliver altsaa indtil da i Kjbenhavn, gjr nogle smaae Udflugter til Hellebk og til Venner paa Strandveien, og Alt lader sig ordne, men mere end kjedeligt var det, om mit tidligere Brev var gaaet tabt og imed det "Huusleiligheden"; jeg har her nu saa halvveis tnk mig / at vi to bleve enige. - Jeg kommer til Kjbenhavn med det sidste Tog paa Sndag og vi kunne da tales ved Mandag Formiddag, jeg boer i Hotel d Angleterre. Mit Ophold hos Melchiors bliver vel en 3 Uger, derfra reiser jeg over til Frijsenborg og, om vi enes, nsker jeg at kunne fltte ind hos Dig fra frste September; er dette ikke svarende til den kjbenhavnske Flttetid da venter jeg i et Hotel til denne, Alt i Forudstning at vi, som jeg nsker, bliver enige. Du eller vor Ven Robert Watt, have leveret Frimrker til de mig tre Gange sendte "Dagens Nyheder" i Krydsbaand; det Udlg ville vi ogsaa afgjre ved Gjensynet. / Jeg glder mig til at vi sees. Du vil hilse Din Frue, min lille Gudsn og vore flles Venner.

Din hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Edgar Collin!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 409-12)