Dato: 27. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Rudolf Schmidt
Sprog: dansk.

Holstenborg ved Skjelskjr den 27 Juni 1870

Kjre og histrede Hr Schmidt!

Igaar, efter Frokosten, reiste jeg fra Basns her til Holsteinborg hvor jeg bliver en Ugestid. Her modtog jeg iaftes Deres venlige Brev; de Hilsener De har lagt deri kan jeg saaledes ikke bringe Vedkommende; Otto Scavenius er desuden langveis borte, ovre i Haven ved Hald. At De endnu ikke har modtaget noget Bidrag til Ide og Virkelighed, ligger ikke i Mangel paa god Villie, men i den ligefremme Tilflde, at jeg ikke har hrt fra min Forlgger i New-York. Under mit Ophold i Udlandet var jeg aldeles ikke i Stemning til at skrive Noget, men efter min Hjemkomst til Kjbenhavn sprang et Par Eventyr frem paa Papiret. Disse sendtes strax til "riverside magazine" hvor jeg i et halvt Aar Intet leverede; det var en Aftale med min Boghandler i Amerika at frst naar de tilsendte Digtninger der ere oversatte og optagne i magazinet, har jeg Ret over disse; hver Uge, hver Dag, har jeg ventet, men i de Nummer, jeg har erholdt staae endnu ingen af mine Historier; saa snart det skeer skal jeg have den Fornielse at meddele Dem een af disse, der ikke er kjendt her hjemme. Det kan skee i denne Uge, men det kan ogsaa drage lngere ud. De vil, desuagtet, bevare Deres venlige Sind for Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 140-41)