Dato: 1. juni 1870
Fra: Mads Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 1ste Juni 1870

Histrede Herr Etatsraad H. C. Andersen

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev, det laa paa mit Bord, da jeg kom hjem i aftes. Det glder mig at De vil give os et Bidrag til det Vrk vi begynde, og jeg haaber at det skal komme i godt Selskab vi vente nemlig desuden Bidrag af Ploug, Reikardt, Hostrup, Dr. Rosenberg, Nordmanden Sigurd Sivartsen m. fl. Foruden hvad vi selv skrive.

Jeg tnker det kan blive tidsnok nar vi faar Deres Bidrag, Juli-Almankken vil nemlig udkomme frst i September og kunde det maaske vre godt, hvis De forinden ville opgjre mnet (Sujettet) til en Tegning, da det vilde vre kjedeligt hvis / Deres Bidrag blev det eneste i Bogen, der ikke blev illustreret, og dertil vilde Tiden maaske blive for knap, hvis Tegneren frst faaer det i Slutningen af Juli. Deres Hilsen har jeg bragt Anton Nielsen og Eleverne Paa hans Hiskole. Der er maaske ingen Folke-Skole her i vort Fdreland hvor der bliver fortalt mere Litteratur-Historie end i denne og saa kan De jo nok tnke, at De er kjendt og elsket bland Eleverne; flgelig blev ogsaa Deres Hilsen modtaget med Glde.

Jeg glder mig overmaade til det lovede Besg; min unge Hustru og mine Forldre ligesaa. I aftes da jeg fortalte at vi mulig engang kunde vente Dem, udbrd min gamle Fader glad: Saa / faaer jeg maaske dog engang den mrkvrdige Mand at se.

Vil De modtage et Billede [Brev] af mig til Vidnesbyrd om at De ikke alene har en Beundrer men ogsaa en Ven i Deres med Agtelse heng.

Hj.

Mads Hansen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus