Dato: 22. december 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian VIII
Sprog: dansk.

Allernaadigste Konge!

Da jeg ved min Afreise havde den Lykke at fremstille mig for Deres Kongelige Majestt var De, som altid, mig mild og god. Deres Majestt spurgte, om jeg havde sgt nogen Slags Understttelse til min Reise; jeg svarede nei, og fortalte, at jeg reiste dels for den lille Sum jeg havde henlagt af Honoraret for Mulatten, dels for hvad jeg mueligviis fik af Theatret efter Opfrelsen af min nye Tragdie og at jeg saaledes frygtede, at jeg selv under de gunstigste Omstndigheder ikke kunde blive et Aar ude, end sige komme til Sicilien og Grkenland. Ja saa faae vi nok see til at lse Dem hjem, var Deres Majestts kongelige, milde Ord. Jeg vovede da at bede Deres Majestt tillade mig fra Udlandet, fr jeg kom i nogen Penge-Forlegenhed, at turde sge om et Par hundrede Species, og min allernaadigste Konge svarede mig saa naadigt og mildt at jeg troer at jeg vel tr for dristige mig til, i dybeste Underdanighed at henvende mig her til min Konge selv!

Af et Brev dateret Kjbenhavn den 5 December erfarede jeg igaar at mit - Stykke endnu ikke er bragt paa Scenen, det seer altsaa langvarigt ud med at erholde Honoraret, og dette vil, selv under de gunstigste Omstndigheder kun skjnke mig et meget kort Ophold paa Sicilien; nu er det mit inderligste nske, for at komme did hen i en god Aarstid at tage med Dampskibet fra Neapel i Begyndelsen af Marts, men det vover jeg imidlertid ikke at gjre fr jeg veed hvad jeg har at reise for.

Det vil altsaa nu ganske beroe paa min dle Konges Naade hvor langt jeg skal komme og hvorlnge jeg kan vre ude. Med Guds Hjelp skal jeg i et nyt Arbeide vise god Frugt af min Reise og saaledes blive Deres kongelige Majestts Naade nogenlunde vrdig. Gud velsigne og bevare min milde Konge!

i dybeste Underdanighed

H. C. Andersen.

Rom den 22 December 1840.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus