Dato: 22. marts 1870
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Algier den 22de Martz 1870

Kjere Andersen! Jeg modtog igaar Deres kjere Brev, dateret Hibroplads, hvorfor jeg hjertelig takker Dem; det glder mig at De fler Dem vel og tilpas i det gamle velbekjendte Huus, og da jeg ikke selv kan vre tilstede og srge for Deres Bekvemmelighed, skal jeg i det Mindste sge at lgge saa megen Solskin ind i mine Breve, at De maatte fornemme den og fle Dem opvarmet af den strke Afrikanske Hede, som udstrmmer herfra. - - Nu har jeg da atter min bedste Ven hos mig; igaar morges seilede vi ud i en Baad og saae Skibet glide ind i Havnen og opdagede vi snart hinanden, at det var et gldeligt Gjensyn vil De kunde forstaa. De seer vist den kjere Fru Lund paa Deres Fdselsdag; Vil De bringe hende min bedste Tak for hendes udmrkede Photographie, som har moret mig meget, saasnart jeg faaer bedre Tid skal hun have Brev fra mig. - Blocks, Collins, Therese og Martin, Fru Raaslf og Fru Scavenius en venlig Hilsen fra

Deres hengivne

D.M.

Tekst fra: Niels Oxenvad