Dato: 23. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Nizza den 23 December 1869.

Kjre Fru Koch!

Imorgen er det Juleaften, min Tanke vil vre hos Dem og Deres, mit Brev faaer De frst nogle Dage senere, men dog, haaber jeg, i det gamle Aar! inderlig Tak for Deres Venskab og Deeltagelse for mig i det og i Aaringer tilbage, det vil voxe og groe ind i Aaret og Aarene Gud endnu forunder os. Tak for Deres seneste hjertelige Brev, sidst hrte De fra mig da jeg endnu var hos den kjre Kaulbach i Munchen, hvor det altid regnede, senere blev Veiret mere og mere slet, i Schweiz laae Sneen hit om Banetoget og i Genf blev jeg gjennemblst af den isnende Vind fra Jurabjergene. I Frankerige var det ikke stort bedre, Regnskyllet holdt mig inde i Lyon, en forfrdelig Mistral, Nordvind-Orkan, havde samme Magt, da jeg naaede Avignon, hvor dog Roserne blomstrede og Citronerne hang paa Trerne ved den aabne Landevei; i Marseille var Regnskyl og i Toullon, een til min Overraskelse lille, kjedelig By, blev jeg hilset paa af Nordenvinden saa at jeg troede at vre i Helsinger og ikke i een af Frankeriges Middelhavs / Byer. Endeligt i Nizza var Luften varm og mild, men Regntiden, der skulde vre overstaaet, begyndte netop ved min Ankomst, Alt dette, og en Deel Besvr paa Reisen, ved at vre alene, har trykket paa Humeuret, jeg har slet ikke flt mig reise glad, vret forstemt, ja nsten fortrudt at jeg i Vinter var borte fra Hjemmet, der trives man dog bedst. Det er det gode Udbytte jeg endnu har af denne Reise og bliver senere vist mere glad ved at vre hjemme hos de Kjjre, kjendte, trofaste Venner. Sikkert er det, at jeg aldrig reiser saa langt ud, dersom jeg ikke har Een eller Anden kjr Ven med hjemme fra. Det har vret mig ganske bitterligt ikke at trffe sammen med Melchiors, det hele Reisen var anlagt efter. De have det imidlertid godt i Algier, uagtet Veiret der ogsaa har vret stormende og ikke altid saa ganske varmt. lover en Uge kom intet Skib derhen fra Marseille, en voldsom Storm var Skyld der i, Fru Melchior og Dttrene havde vret ngstelige for at jeg havde bestemt mig for at komme der og var med eet af disse Skibe, endeligt kom eet, Maskineriet var brudt itu paa den urolige S, havde maatte sge ind til Sardinien for at repareres. Efter 8 a 10 Dages Regnskyl her i Nizza fik vi nsten i to Uger / dejligt Sommerveir, jeg lagde Overtiet, gik omkring ganske sommerkldt, men igaar strmmede igjen Regnen ned det stormede saa Brndingen, som en Rg lftede sig over hundrede Alen i Hiden, ja vist nok hiere. I Dag er det igjen aldeles Sommer, men alle Bjergene rundt om ere belagte med Snee. Jeg boer srdeles smukt, bliver protegeret af Vert og Vertinde der ere tydske Schweizere. Pension suisse ligger srdeles smukt op til den Klippe som skiller den nye Deel af Nizza fra den gamle By med Havnen. Jeg har paa frste Sal et elegant stort Vrelse, seer derfra ud over den store Promenade lige til Fyrtaarnet ved Antibes. Hele Havet ruller ud for mit Vindue. Jeg sender Dem her et godt Photographie-Billede af Hotellet og vil bag paa skrive et Par Ord der forklarer det. Fra femte Etage kommer man ud paa en Have-Terrasse op ad Klippen, her gaaer man i Aleer af Citroner og Apelsiner, ja der skulde Jn, Mathilde, Inger og hele Brneflokken vre, fortl dem herom og viis dem saa Billedet med mange Hilsener fra "Ven, Andersen". Imorgen skulle vi have juleaften her i Hotellet, hver giver en lille Present til Lottori, mig har man bedet om flere Exemplarer af min Haandskrift. Her ere saa mange som nske den; - her ere Folk af alle Nationer og jeg troer at ikke Een er her, der ikke har lst Eet eller Andet jeg har skrevet, Russere, Amerikanere, Franske og Tydske komme mig med et Par venlige Ord imde med Tak for hvad de have lst, tidt hlaer jeg ogsaa ude fra Byen smukke Blomster sendte, det er altid fra amerikanske, russiske og tydske Damer. Der er noget forunderligt deri, hvorfor Vorherre just forunder mig saaledes at blive, i det mindste for ieblikket, maaskee den meeste Igendte fra Danmark. - Gld mig nu ret snart med et Brev, Nice pension suisse. Jeg bliver her ind iJanuar, tager saa til Mentone og Vind og Veir vil bestemme naar jeg lgger Veien hjem, det jeg lnges efter. Min lille Bog er vel blevet sendt fra mig til Jn. Thieles Bog har De vel lst og mit Brev deri. Hils Deres Brn og Brnebrn, Alle hos Deres Broder, ligesom ogsaa hver der bryder sig om en Hilsen fra mig. Forleden Nat sprang mit Vindue op, jeg sov for den aabne Halvluft og var meget bange for Feber, men slap, som det synes med en let Forkjlelse. Gldeligt, lykkeligt Nytaar.

Deres taknemlige

H.C. Andersen

[Tilfjelse i marginen s. 4:]

En srdeles Hilsen til Hr Conferensraad Hauch, Lyknskning til Sommerens Forlovelse.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 333, billed 6923-26)