Dato: 17. december 1869
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 17.e Decbr 1869.

Kjre og histrede Ven!

Skulde jeg som Du benytte excentriske Adjectiver for at betegne hvor hit jeg skatter og elsker Dig og Din Musa, maatte jeg tye til et fremmed Sprog for at finde et Superlativ paa .. .issimo; nok at jeg begynder mit Brev med hjertelig Tak for Dit ligesaa venlige som indholdsrige Brev og ved samme Leilighed nsker Dig en gldelige Juul i Rosen- og OrangeDuft medens vi Andre feire den omgivne af Regn, Storm, Slud og Sle, dog i den lune Vinterstue kan der ogsaa her i Norden vre hyggeligt, vor danske Juul vinker os med sin Andagt og sine uskyldige Glder, Brnene dandse om det lysende Grantr, og H. C. Andersens Genius omsvve dem baade i Trets Grene, der snart skulle henlgges paa ensomme Steder og fortlle Eventyr fra Hesperidernes Land: - Som sagt En gldelig Juul omgiven af liflige Indtryk og glade Erindringer; et lykkeligt Nytaar med frodige Spirer til nye Blomster og qvgende Frugter af Dit Digtertr! Jeg har samvittighedsfuldt bragt Dine Hilsener til alle Venner og Veninder baade i Hjemmet og paa Theatret og de vare alle forniede over, at Du ikke gjennem al den Hyldest, Du nyder i Udlandet, glemmer den maaske mere nkterne, men dog ikke mindre varme Anerkjendelse, Du nyder blandt Dine taknemlige Landsmnd. Dine Beretninger om Reisens forskjellige Momenter, have i hi Grad interesseret mig og Du kan nok begribe at Kaulbachs sympathiske Udtalelser maa have lftet mig - maaske endnu mere fra Flelsens end fra min smigrede Forfngeligheds Side. Da Du vistnok nsker at erfare Noget om vor Virken og Strben herhjemme, vil jeg fortlle Dig lidt om Cort Adeler i Venedig. Den egentlige Indstudering er allerede frdig for fjorten Dage siden. Arrangementet er nu i fuld Gang, Helses smukke Musik og Ahlgrenssons prgtige Decorationer skride rask fremad og om Alting gaaer efter Forventning og Beregning vil Generalprven finde Sted Onsdagen den 12. Januar og frste Forestilling Fredagen d. 14.de for om muligt at gjentages tre Aftener i trk. - Alt lover godt, Udfrelsen bliver saa fortrinlig, som man kan vente det af vore gode Krfter. V. Price giver Cort Adeler, Gade Ibrahim Pascha, og Din Ven Scharff Corts Broder Johannes, saavel han som Betty Schnell udfre deres Roller med elskvrdigt Liv og Udtryk, og jeg troer nok at man skal opdage adskilligt Nyt og om jeg saa tr kalde det, poetisk i Ballettens Heelhed. Skade, at jeg ikke har Wg her for at lyse Velsignelsen over den men jeg haaber at Du, fra Kunstens blide Hjem sender os en venlig Tanke i Mgjrelsens Stund. - Jeg burde egentlig skrive et meget langt Brev, men desvrre have min ine vret temmelig capriGieuse lige siden Festen i Rosenborghave, hvor jeg til Tak for mit Besvr erhvervede min en Cathar i ielaagene, som har holdt mig med Afvexlinger i over et Fjerdingaar; den er tildeeis overstaaet men fordrer endnu meget Menagement navnlig med Skriven og Lsen; tag altsaa tiltakke med den Nyhedstrm som nste Side kan producere. Her vrimler af Forlovelser og Bryllupper nogle at disse fuldbyrdes, andre hves exempli gloria: vor frste Elsker: Scharff der i Forening med sin kjnne lille Brud har skiftet Sind og gjenerhvervet sin Frihed. - Violoncellisten Neruda, der som Du veed forlovede sig med Ludovica Cetti, tog hende fra Theatret, tiggede hende atter ind og slog op igjen, er nu, deels ved egen Tilskyndelse, deels ved Venners og Veninders Raad gaaet i sig selv igjen og for ikke at fristes til nye Opslag, har han precipiteret Giftermaalet og fra den l.ste December unddraget den talentfulde,unge Danserinde fra Theatrets Tjeneste. Hvad Fremtiden vil give staaer i Gudernes Haand!

Theatret fortstter sine velbesgte Forestillinger og udvikler en betydelig Virksomhed. To nye Debutantinder, den Ene, Datter af Christian Smith i Skuespillet og den Anden, Datter af Rung i Operaen, have Begge gjort fortjent Lykke og ville sandsynligviis blive en god Tilvkst. Barselstuens og Rosa og Rositas Gjenoptagelse have gjort furore med udsolgt Huus og i aften give vi Johan fra Paris i ny Indstudering. Nu er der kun Plads til de tusinde Hilsener og nsker fra min Kone og alle Dine Beundrerinder i Familien, samt til en hjertelig Omfavnelse fra

Din hengivne Ven

August Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter