Dato: 12. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Henriques

Nizza den 12 Dec 1869

Kjre Robert Henriques!

Det var flink af Dig at Du skrev mig til og fortalte mig Saameget! Du vil paa Billedet som flger med til din Moder, see hvor smukt det Hotel ligger hvor jeg boer. Er man deroppe i femte Etage, kan man gaae lige ud i en Have, stige hiere og hiere under Citron- og Apelsintrer og kommer da tilsidst ud i en stor Have hvor man seer ud over Byen og Middelhavet. Ja her skulde du vre! Fortl imidlertid dine Forldre, at lige idet jeg for en Time siden endte Brevet til din Fader gaaer jeg hen til Vinduet, en Vogn kjrer forbi med to Herrer og to Damer. Den ene Herre lignede i den Grad din Faders Broder, hvem jeg engang mdte i Paris, at jeg i Overraskelse aabnede Vinduet og havde nr raabt hit, nu kom det Forunderligste; Vognen var i Fart, pludselig seer den Herre som lignede din Farbroder hen mod mit Vindue og svingede da med sit / Lommetrklde, det maatte da vre ham, jeg vinkede og begge Herrer svingede Deres Lommetrklder men vendte ikke om, det jeg antog de maatte. Da din Fader slet ikke skriver at nogen af hans Brdre ere paa Reise her ned, er det hele mig ganske uforklarligt. Fortl, at her er stor Opera, de give Svngjngersken, Barberen, Faust, det hemmelige gteskab og mange Stykker jeg kjender hjemme fra. Jeg er noget forklet det kommer af at jeg forrige Aften ikke lukkede godt nok Vinduet og det er om Natten sprunget op og jeg har sovet for den indtrngende kolde Sluft, der er skadelig. Imidlertid haaber jeg at slippe for Feber og at Marie ikke skal have den Sorg at grde over mig som hun grd for Pappegien.

Hils nu alle dine Sstre, ligesaa Carl og Emil Melchior.

Din Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 331, billed 6915-17)