Dato: 22. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Axelline Lund

Holsteinborg den 22 Sept 1869

Kjre Fru Lund!

Tak for Deres venlige Skrivelse og al Deres hjertelige Deeltagelse i min Fest den sjette september; om denne selv har De vistnok hrt af Vennerne eller lst om i Aviserne. Det var tilvisse en smuk og vellykket Fest, som jeg, naturlgiviis aldrig glemmer. Den 10de reiste jeg fra Kjbenhavn og naaede om Aftenen Basns, hvor Modtagelsen var saa hjertelig og festlig at den syntes en Fortsttelse af al den Herlighed i Byen. Fru Scavenius havde ladet reise en stor report med brogede Lamper og Danebrog-Flag foran Broen ved Gaarden; selv modtog hun mig paa Trappen hvor jeg fandt en heel stor Kreds af Venner, Familierne fra Borreby, Hoslteinborg &. I Haven / blev afbrndt et ikke ringe Fyrvrkeri, hvor mit Navn straalede i vexlende Farver; der var flere hundrede Mennesker af Godsets Beboere samlede dernede som hilsede mig med Hurra. Grev Holstein hilsede mig med en smuk hjertelig Tale. "Saa megen Hder og Glde kan kun fordrve et Menenske", sige vist Mange, jeg troer det ikke,m an bliver derved snarere god og ydmyg. Nu er jeg paa Holsteinborg hos kjre velsignede Mennesker, dog allerede i Eftermiddag tager jeg herfra og over Glorup, hvor jeg trffer sammen med Fru Scavenius og hendes Datter Fru Castenskjold fra Borreby; frstkommende Sndag vil jeg igjen afsted og tnker at naae Hamborg Sndag- eller Mandagaften og da gaaer det ud i den vide Verden. Vil Gud, samles jeg ved Juletid med Melchiors i Mentone; for ieblikket / ere De i Vevay i Hotel Senn. Den kjre lille Anna fik desvrre et Tilbagefald og de maatte fra Lausanne fltte her til hvor de kjendte Lgen Hr Dor; nu er det i god Bedring igjen, men Anna maatte dog flere Dage holde Sengen.

Hils paa det hjerteligste Deres Mand; jeg glder mig til, naar jeg kommer hjem, at see de Billeder han har bragt paa Lrredet! hils flles Venner og srligt Melchiors Familie om De seer Nogen af den. Til Bloch har jeg skrevet, jeg veed at han med Brygger Jakobsen har vret paa Glorup og flt sig tilfreds med Belysningen paa "Grev Gert". Ved Fru Collin og maaskee engang ogsaa ved et Brev fra Dem selv hrer jeg fra Dem og Deres Mand.

Hjerteligst og rbdigst.

H.C. Andersen./

[udskrift:] Til Fru Lund. i Hellebk.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 329, billed 6907-10)