Dato: 12. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr 12 Sept 69

Kjre Ven!

Det er ikke mange Dage siden jeg rakte Dem Haanden og udtalte min Tak for Deres hjertelige Deeltagelse i mit Livs store Mrkedag den 6 September. Jeg har saa meget at takke Dem for! det er mig en Trang, endnu, i det jeg er kommet i Ro og Hvile forude, at skrive et par Ord til Dem, sende Hilsen ogsaa til Deres elskvrdige Frue og Brnene.

Fr jeg forlod Byen, veed De, tog jeg ud til Bernstorf for at takke Kongen for hans Naade mod mig; jeg blev saa hjerteligt og smukt modtaget af hans majestt og af Dronningen, senere var / jeg hos Kronprindsen; de ungee Folk syntes saa lykkelige og glade, det var et rigtig hyggelig Hjem, jeg blev der en Times Tid og da jeg saa naaede Kjbenhavn fandt jeg i min Bolgi en egenhndig, hjertelig Lyknsknings Skrivelse fra H. M. Enkedronningen. Dagen derpaa tog jeg ud til Hende for at bringe min Tak, vi talte om gamle Dage og nu; hvor var hun mild og deeltagende, Taarerne kom hende i inene. Jeg fortller alt dette Til Dem og Deres Frue, jeg er opfyldt deraf og glad over al den Deeltagelse fra de mange velsignede Mennesker i alle Samfundsklaser. De misforstaaer mig ikke og er ude over at kalde mig forfngelig. Endelig, i forgaars Middag kom jeg afsted, / jeg var saa trt og Dagen var een af de hedeste i dette Aar. Jeg sad i banetoget fra Kl 12 til efter 5, og flte mig som halvkogt. I Korsr ventede mig Vogn fra Basns, Klokken 8 kom jeg der; i den frste Gaard saae jeg mange Mennesker og foran Broen, over Voldgraven, var reist en stor report med vaiende Danebrogs Flag og kouleurte Lamper. Paa Trappen modtog mig Fru Scavenius og Familie her var en stor Kreds af Venner samlet; Familien fra Borreby, Grev Holsteins fra Holsteinborg; Alt var saa festligt, i Haven blev afbrndt et smukt Fyrvrkeri hvori mit Navn lyste i alle Farver. Grev Holstein-Holsteinborg holdt en hjertelig Hils-Tale og fra Haven lde Hurra for mig. / Jeg var overrasket, overvldet, men tilvisse saa ydmyg i Hjertet som hvert sundt og sandt Menneske maa vre det. Jeg tnkte og tnker altid: hvorfor mon saa Meget forundes mig! -

Endnu er jeg trt, og bliver her i Ro, Ugen ud, tager derpaa nogle Dage over til Holsteinborg og ligesaa nogle Dage til Glorup, da gaaer det ud i den vide Verden. Under Opholdet, haaber jeg engang at se et Par venlige Ord fra Dem og hre hvorledes de Alle have det. Bring nu Deres Kone og Brn, ligesom ogsaa Henriques min hjertelige Hilsen.

Deres taknemlige hengivne H. C. Andersen

Velbarne Hr. C. St. Bille.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 236-39)