Dato: 19. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Rudolf Schmidt
Sprog: dansk.

Basns ved Skjlskjr

den 19 Juni 1869

Kjre Hr Rudolf Schmidt!

Her har jeg den Fornielse, efter Lfte, at sende Dem en Historie til Maanedsskriftet "Ide og Virkelighed" . Jeg seer desvrre, at Papiret jeg har skrevet paa er saa tyndt at Skriften slaaer igjennem, dog haabe jeg at De og Stteren kunne lse det skrevne; i ethvert Tilflde udbeder jeg mig en Korrektur. Jeg er paa Basns til den 6te Juli, senere paa "Rolighed", sterbro. Excellensen Grev Frijs, hendes Naade Grevinden og Dttrene ere vel nu indtrufne til Frijsenborg?

Vil De bringe min hjertelige rbdige Hilsen, ligesom ogsaa til den unge Greve Mogens Frijs?

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 136-37)