Dato: 8. februar 1869
Fra: Augusta Plesner   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

33, Gr. Coram 5tr. Russel Sqre.

8' Februar 1869.

Hjstrede Hr Etatsraad.

Jeg beder om venlig Tilgivelse fordi jeg ej tidligere har sendt en Afskrift af Oversttelsen af Dryaden; jeg har ej vret rigtig rask og Arbejdet gaaer ej vel fra Haanden. I Aunt Judy antager jeg Hr. Etatsraaden har st Oversttelsen af den frste Halvpart af Dryaden; der er en del Trykfejl, og endvidere en Forandring, som Mrs Gatty har gjort, mig uafvidende; hun kjender sit Publicum og veed hvad der er bedst, antager jeg, men dog har det gjort mig ondt, at jeg ej fik Prve Arkene at rette af en Oversttelse, der havde kostet mig og Miss Milbank uhyre Arbejde; og ligeledes at de har gjort Forandring uden at sprge Digteren om det. - Jeg har skrevet og bedt Mr Bell om ej oftere at gjre det - hvis det gjentages gjr jeg frdig hvad jeg har under Arbeide for ham - men saa neppe mere. Jeg kan godt lide Manden, men han skal vre samvittighedsfuld i sin Frd. - Dryaden er anerkjendt som et yndigt Vrk af alle der lser den. I sin fulde Dybde forstaaes den maaskee kun af faa. - Jeg haaber snart at jeg skal kunne sende Etatsraaden fuldkommen tilfredsstillende Efterretninger med Hensyn til Critik etc. etc. - Mon De vil synes vel om Oversttelsen? Jeg har hrt den rost af Mange, men jeg lnges efter at hre hvad De, Hr Etatsraad, synes om den - De vilde synes godt om mine Medarbeidere - Mr. Ward er en ualmindelig begavet Mand og Miss Milbank - en Datterdatter af den Skotske Wallace - den gamle stolte adelige Slgt er en sd, yndig, ung blond Pige, begavet og dannet og elskelig. Deres Eventyr har hun elsket fra hun var Lille, og hendes Moder lrte Dansk for at lse Dem i Grundsproget. Nu overstter jeg med Mr Ward Rejseskidserne fra England og med Miss Milbank Opholdet i Portugal - det interesserer mig meget; jeg havde aldrig tnkt at Portugal kunde vre saa dejligt et Land. Hvor maa det vre skjnt at see den rige dejlige Herlighed, og see den med en Digters jne. - Beskrivelsen fra Skagen har det og[saa] interesseret mig saa meget at lse. - Did kommer jeg maaskee snart. - Jeg har en Broder der er Prst paa Vestkysten hvem jeg snart haaber at besge. - Med Guds Hjlp skal jeg snart vre i Danmark, og jeg skal strbe at den Danske Digter, som med del Tillid betroede mig til at overstte hans deilige Vrker maa vre fornjet med mig. - Tak og atter Tak. - Er det sandt hvad en Landsmand forleden fortalte mig at Hr Etatsraaden havde faaet et Brev fra Dr. Livingston's Datter, en lille Pige, og at hun siger deri at hendes Fader er nu i Africa men at hun vil komme og besge Dem naar han kommer hjem? - Hvor det morede mig at hre. Jeg vilde nske at der kunde komme et smukt Billede af Dryaden f. Ex. af Gustave Doree i den srskilte Udgave af Dryaden og at den, hvis den, som jeg haaber, kommer ud i smuk Udgave, kunde blive dediceret til Ch. Dickens fra Hr Etatsraaden selv. - Vil De snart skrive Deres Mening om Oversttelsen?

Med inderlig Tak og Hjagtelse Deres

A. Plesner.

Skal Mr Strahan have noget fra Hr Etatsraaden fr jeg rejser? Hans Magazin har vist Circulation.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost