Dato: 31. december 1868
Fra: Julie Sødring   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nytaarsaften Kl: 11 - 1868.

Kjære Andersen!

Jeg sidder ene hjemme paa Grund af Forkjølelse; hvad tro er De jeg har moret mig med?

Jeg har læst "Portnerens Søn", det er en udmærket lille Fortælling, den er morsom, meget morsom og rigtig og sand, tilfredsstillende. - Paa Grund af min Forkjølelse skulle jeg gaae tidlig i Seng; men jeg følte en saa levende Trang til at takke Dem for den store Glæde De i Aarenes Løb har beredet os Alle, at jeg i Stædet for at søge Ro og Hvile, satte mig ned og skrev disse Ord - Tak for saa meget gid De maa føle ungt og varmt endnu i mange Aar, gid De maa være glad og lykkelig, og leve længe med Deres mange trofaste Venner. Hvis De kan, saa kom op til mig een af disse Dage medens jeg er sygemelt.

Der er meget faldet mig i Tanker som jeg vil fortælle Dem og tale med Dem om - kom ikke senere end 2 om Formiddagen ellers kan vi ikke faa talt ud - men kommer De en Aften saa kom Kl: 7. -

Nu lev vel - jeg havde nær sagt, sov vel, det kommer af at jeg sidder her i Stædetfor at ligge stille i min Lulle og finde lidt Styrke i Søvnens Arme.

Naa hvor jeg fik Skjend naar min Sødring vidste det - han skal nok faa det at vide men ikke før jeg er rask, jeg vil ikke have Skjend før langt, meget langt ind i det nye Aar. -

Kom saa op til Deres Veninde

Julie Sødring

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost