Dato: 31. december 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Antoine Genevay
Sprog: dansk.

Kjbenhavn December 1868

Kjre Hr Genevay

Da jeg for en Maanedstid siden modtog Deres venskabelige Brev og De berede mig med at forlange Bidrag til et hdret fransk Tidsskrift sendte jeg Dem paa Dansk to ldre Eventyr, der neppe ere kjendte i Frankerige og som jeg antog passende til det omtalte Skrift, jeg meddelte dernst at et nyt strre Eventyr: Dryaden var under Pressen og som jeg bad dem bringe frem for franske Lsere; faae Dage efter sendte jeg Dem det i Udhngs Ark, jeg er forvisset om at De har med varmt Hjerte taget Dem deraf, men jeg lnges meget efter at hre dette sagt i en Skrivelse / fra Dem selv. I tre Uger har nu den danske Origianl vret udkommet; frste Oplag var paa 3000 Exemplarer, der er noget betydeligt i vort lille Land, hele Oplaget blev imidlertid paa faae Dage udsolgt og nu er et lignende nyt Oplag paa 3000 Exemplarer snart ikke meere i Boghanleren, saa at der tnkes paa et tredie. Den lille bog har gjort stor Lykke, er blevet modtaget med srdeles Velvillie, og alle vore Dagblade have udtalt den strste Roes. Jeg og mine Venner ere naturligviis nysgjerrige efter at hre hvad man vil sige om Bogen i Frankerige, naturligviis vil en god Oversttelse meget gjre Udslaget. Allerede for et Par Dage siden modtog jeg fra Leipzig en tydsk Gjengivelse / man har hurtigt der faaet den lille Bog istand, jeg sendte den strax i Krydsbaand, til Dem kjre Hr Genevay, da De, eller nogle af Deres Vener, kunne lettere lse den i denne Oversttelse.

I de frste Dage af januar kommer en engelsk Oversttelse i London, har man tilskrevet mig; omtrent paa samme Tid en lignende i New York.

Gld mig snart med gode og smukke Efterretninger om "mit franske Eventyr", hils hr. Blavez med Frue ligsom ogsaa til Hr Gregoire og Clasen Lange, samt til den fortrffleige Hr Tarbe, der er utrttelig opmrksom med at tilsende mig "le Gaulois".

Alle deeltagende Venner et gldeligt Nytaar! Fra Hr og Fru Melchior har jeg hjertelige Hilsener De sprge mig nsten daglig om / jeg har hrt fra Hr Genevay og hvorledes det gaaer med "Dryaden".

Vi have endnu slet ikke Vinter her i Danmark, Gaaseurter og Violer blomstre endnu paa frit Land. Om jeg lver, flyver jeg Foraaret syd paa; men et Brev fra Dem kjre Hr Genevay, et Brev med en Dryade i Krydsbaand vil vre Foraar midt i Vinteren.

Deres hengivne, rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 791-94)