Dato: 8. november 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk.

[delvis dansk kladde til Brev

Kjbenhavn 8 Nov 1868

Dear Sir!

Iforgaars modtog jeg Deres rede, venlige Skrivelse, som jeg meget takker Dem for. Inddelingen og Samstillingen af de samlede Skriver overlader jeg ganske til Dem og De vil bedst og lettest gjre det ved [at] vre i Besiddelse af den danske Udgave, denne har jeg for en halv Snees Dage siden lade besrge over Hamborg til Amerika, de modtager i Bogpakken 24 Dele, og vil da kunne gjre Udvalget til Oversttelse. Fr Maanedens Udgang skal jeg endnu sende fire Dele til som i disse Dage udkomne og ved hvilke mine danske "samlede Skrifter" da udgjr 28 Dele. Af de dramatiske Arbeider troer jeg ikke br gjengives flere end to eller tre, f.Exempel Hyldemor, og Kongen drmmer. Af Digtene et strngt Udvalg i en god Oversttelse. Med hensyn til Romanerne, Reiseskildringer, Eventyr, Billedbog osv. staaer i Deres Skrivelse at De vil sammenligne Originalen og de tidligere engelske Oversttelser og da hjlpe paa Manglerne i disse. Her maa jeg gjre et Sprgsmaal, jeg kjender ikke Forholdene, i literair Henseende, mellem Engeland og Amerika, kan man benytte en anden Boghandlers Udgave, som sin. Jeg vil ikke bre Ansvaret. --- Men har rigtignok saa godt som i alle Lande oversat mine Skrifter og oftest uden at sprge mig ad eller saagar uden at ssende mig et Exemplar. I Engeland ere nsten alle mine Skrifter, med Un[d]tagelse af Digtene og de dramatiske Arbeider udkomne i flere Udgaver og har forskjellige Forlggere

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 125)