Dato: 7. september 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 7 Sept 1868

Kjre Fru Scavenius!

Igaar otte Dage (Sndag 30 August) reiste jeg fra Frijsenborg for at naae Glorup, her jeg ventedes og hvor jeg efter Excellensens Skrivelse saae at Deres Nade ogsaa kom om nogle Dage, idet mindste forstod jeg det saaledes. Mit Been taalte imidlertid ikke Kjrslen, det brd op igjen, jeg blev en Nat i Korser for at see an hvorledes det vilde vre nste morgen, men det er meget daarligt og jeg ndtes til at sende Afbud til Grev Moltke-Hvitfeldt og reiste i daarligt Humeur til Kjbenhavn; her seer Dr Collin dagligt til Benet som igjen begynder at heles, men endnu tr jeg ikke tnke paa nogen Udfart. Nu faaer jeg i Dag et Telegram fra Deres Naade, det er afgaaet fra Skjlskjr i Lverdags Middag, til Frijsenborg og derfra til Glorup, jeg har det i dette ieblik (Mandag kl. 1). Jeg skriver i ieblikket for at sige Deres Naade hvorledes det staaer til med mig. Jeg forstaaer af Telegrammet at Deres Naaade reiser den 15de og at De har ventet mig fra den frste. Om det sidste har jeg slet ingen Anelse ellers havde jeg skrevet fra Frijsenborg eller ganske vist saasnart jeg naaede Kjbenhavn. Gld mig endelig med / et Par Ord og siig mig da naar Deres Naade kommer til Glorup eller hvor jeg senere kan sende Breve hen. Den frste Uge er der aldeles ikke Tanke om at jeg tr kjre nogen lngere Vei, og jeg er derfor hist kjed af det. Min hjerteligste Hilsen til Familien paa Borreby. Deres Naades taknemlig

hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 105-06)