Dato: 7. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrnderiet

den 7 Juli 1868.

Ja De veed nok slet ikke noget om mine seneste Fataliteter og at jeg endelig er i Byen, det vil sige ude hos Grosserer Melchiors ved Kalkbrnderiet. Fra Schweiz lagde jeg Veien hjem over Baden-Baden og Ems. Der havde jeg det Uheld, netop i Dag for fire Uger siden - at stde Hul paa mit Skinnebeen der har forvoldt mig megen Smerte og endnu ikke er helet. Jeg kom om Aftenen op til mit Vrelse; i Gangen foran havde man stillet en stor jernbeslaaet Kuffert, her var mrk, jeg lb imod og maatte Dagen derpaa kalde Lgen der forordnede Iisvands Omslag. Jeg laae med disse hele to Ntter og Dage. / Endeligt fik jeg Lov at reise, men det var meget piinligt at komme ind og ud i Jernbanevognen og sidde der i den stegende Solhede. [overstr: Endelig] Jeg naaede Hamborg, en Lege saae Benet og raadede mig fra at reise videre, det jeg vilde. En velhavende, elskvrdig Kjbmands Familie tilbd mig gjestfrit deres Huus, man pleiede mig med magels Omhue, hvert lille nske de troede at jeg havde blev opfyldt fr jeg udtalte det. Dr Marcus, som er gift med en Sster til Grosserer Melchior, besgte mig dagligt og forbandt Saaret. Fru Donner tilbd mig sit Huus, men jeg var saa vel indqvarteret at jeg ikke kunde modtage det, hun viiste mig stor Opmrksomhed, / sendte mig Blomster og Frugter; endeligt fik jeg da Lov at reise og naaede i Torsdags Aftes Odense, hvor jeg blev Fredag over hos Biskop Engelstoft og saae flere Venner og Veninder, mellem disse Hr Mller og hans Moder. I Lverdags Aftes kom jeg til Kjbenhavn hvor Melchiors afhentede mig paa Banegaarden. Igaar og i Dag har det vret srdeles bedre med Benet ogjeg haaber om ikke mange Dage at kunne kjre lidt ud, thi Reisen var mindre end Fornielsen. Saaret er endnu aabent, men brnder ikke mere. Lgen siger at det gaaer udmrket frem, men 4 Uger har det dog varet. Alt dette maa jeg dog fortlle Dem, maaskee erfarer jeg da lidt om Dem og Deres kjre Henny / ligesom om de andre Brn og Brnebrn. Ingeborg Drevsen,Jonna og flere af den Collinske Familie have allerede besgt mig, snart haaber jeg selv at kunne besge Vennerne; selv heelt oppe ved Vestervold.

Hjerteligst Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 322, biled 6891-94)