Dato: 23. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels W. Gade
Sprog: dansk.

Altona den 23 Juni 1868

Kjre Ven!

Det er nu over to Maaneder siden vi mdtes, jeg har imidlertid tumlet mig ude, De har hjemme vret virksom; med Tankerne er jeg der hos Dem. Min Udflugt begyndte med Besg i Odense hvor jeg to Dage efter hinanden lste til Indtgt for Asylet for gamle trngende Haandvrkere og deres Enker, der kom en ikke ubetydelig Sum ind, efter Forholdende der og det var en stor Glde at besge de gamle Folk der havde det reent og hyggeligt, de vare saa taknemlige for den Smule jeg havde udrettet for dem. Derfra reiste jeg til Amsterdam og havde smukke Dage; man spurgte til Dem kjre Ven, talte om Dem og / Deres smukke Vrk Korsfarerne, der var opfrt i Rotterdam. Fra Verhulst har jeg mange Hilsener. I Paris blev jeg kun otte Dage, det var ikke der som ifjor under Udstillingstiden, Varmen desuden saa stor og i Theatrene Intet af Betydenhed. Jeg hrte gamle Aubers nyeste Opera den var ret klangfuld, men overraskede mig ikke med noget srdeles. Capoul sang smukt. Offenbachs nyeste Musik gad jeg ikke hre; derimod havde jeg Glde af at gjre Bekjendtskab med Passiellos: Barberen i Sevilla, der uagtet flere Melodier havde Klang fra Hyrdetiden, dog var hist interessant, men savnede Rossinis glimrende Finale i 1ste Act. Fra Paris tog jeg til Schweiz, der hrte jeg af Jules Jrgensen fra Locle, at man i Vinter / deroppe paa Jurabjergene havde givet en Kirkekoncert hvori udfrtes Musik af Gade og af Hartmanns "Walkyrien". Over Baden-Baden kom jeg til Ems, men da jeg en Aften her gik fra Konsert-Salen, hvor Lumby blev spillet, havde man paa Gangen stillet en jernbeslaaet Kuffert, jeg saa den ikke, gik rask til og forslog meget slemt mit Skinnebeen saa at jeg i to Dage og Ntter maatte bade Benet med Iisvand; jeg fik imidlertid Besg af flere Danske, saaledes Hr og Fru Liebe, Nyerup og Frken lange. Paa fjerde Dag tillod Lgen mig at reise, men det var en piinlig Tour, den lange Vei over Kln og Hannover til Hamborg. Saaret brndte og en Deel angrebet kom jeg her for snarest at naae Hjemmet, men det gik ikke, / L[gen] foreskrev mig Ro og da jeg som altid ogsaa nu fandt deeltagende Venner, fik jeg det bedre end det frst stillede sig. En meget velhavende Familie John Warburg besgte mig, de bad mig saa hjerteligt og smukt at boe hos sig, de have et stort Huus og Have ned til Elben, jeg har Pleie og Alt hvad der kan oplive og glde mig. Iaftes blev givet en Koncert, en saadan have de hver Mandag og ved den, blev godt udfrt Gades Octet No 17, blandt de udfrende var min Vert, desuden Hr Boye som De nok kjender, det gik udmrket og man talte med stor Kjrlighed om min bermte Ven. De hrer tilvisse til een af Bjerghiderne, der viser at Danmark endnu er! jeg haaber om nogle Dage at faae Lov at reise til Odense, hvor jeg boer i Bispegaarden og derfra at naae Kjbenhavn.

Hils Deres

[p tvrs af sidste side:]

Kone, Brn og Svigerforldre samt Henriques.

Hjerteligst H. C. Andersen

samt Henriques

[p tvrs af 1. side]

Min Vert, som hrer at jeg skriver til Dem beder mig tilfie Hilsner og kommer De her engang vil De modtages med aabne Arme.

[Udskrift:]

Komponisten

Hr Professor N. W. Gade

Ridder af Danebrogen &

i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 137-38)

Altona den 23 Juni 1868

Kjre Ven!

Det er nu over to Maaneder siden vi mdtes, jeg har imidlertid tumlet mig ude, De har hjemme vret virksom; med Tankerne er jeg da hos Dem. Min Udflugt begyndte med Besg i Odense hvor jeg to Dage efter hinanden lste til Indtgt for Asylet for gamle trngende Haandvrkere og deres Enker, der kom en ikke ubetydelig Sum ind, efter Forholdende der og det var en stor Glde at besge de gamle Folk der havde det rent og hyggeligt, de vare saa taknemlige for den Smule jeg havde udrettet for dem. Derfra reiste jeg til Amsterdam og havde smukke Dage; man spurgte til Dem kjre Ven, talte om Dem og Deres smukke Vrk Korsfareren, der var opfrt i Rotterdam. Fra Verhulst har jeg mange Hilsener. I Paris blev jeg kun otte Dage, det var ikke der som ifjor under Udstillingstiden, Varmen desuden saa stor og i Theatrene Intet af Betydenhed. Jeg hrte gamle Aubers nyeste Opera den var ret klangfuld men overraskede mig ikke med noget srdeles. Capoul sang smukt. Offenbachs nyeste Musik gad jeg ikke hre; derimod har jeg Glde af at gjre Bekjendtskab med Passiellos: Barberen i Sevilla, der uagtet flere Melodier havde Klang fra Hyrdetiden, dog var hist interessant, men savnede Rossinis glimrende Finale i 1ste Act. Fra Paris tog jeg til Schweiz, der hrte jeg af Jules Jrgensen Locle, at man i Vinter deroppe paa Jurabjergene havde givet en Kirkekoncert hvori udfrtes Musik af Gade og af Hartmanns Walkyrien. Over Baden-Baden kom jeg til Ems, men da jeg en Aften her gik fra Konsert-Salen, hvor Lumby blev spillet, havde man paa Gangen stillet en jernbespnt Kuffert, jeg saa den ikke, gik rask til og forslog meget slemt mit Skinnebeen saa at jeg i to Dage og Ntte maatte bade Benet med Iisvand. Jeg fik imidlertid Besg af flere Danske, saaledes Hr og Fru Liebe, Nyerup og Frken lange. Paa fjerde Dag tillod Lgen mig at reise, men det var en pinlig Tour, den lange Vei over Kln og Hannover til Hamborg. Saaret brndte og en Deel angrebet kom jeg her for snarest at naae Hjemmet, men det gik ikke, Lgen foreskrev mig Ro og da jeg som altid ogsaa nu fandt deeltagende Venner, fik jeg det bedre end det frst stillede sig. En meget velhavende Familie John Warburg besgte mig, de bad mig saa hjerteligt og smukt at boe hos sig, de have et stort Huus og Have ned til Elben, jeg har Pleie og Alt hvad der kan oplive og glde mig. Iaftes blev givet en Koncert, saadan have de hver Mandag og ved den, flere godt udfrt Gades Octet No 17, blandt de udfrende var min Vert, desuden Hr Boye som De nok kjender, det gik udmrket og man talte med stor Kjrlighed om min bermte Ven. De hrer tilvisse til een af Bjerghiderne, der viser at Danmark endnu er god; haaber om nogle Dage at faae Lov at reise til Odense, hvor jeg boer i Bispegaarden og derfra at naae Kjbenhavn.

Hils Deres

[p tvrs af sidste side:

Kone, Brn og Svigerforldre . Hjerteligst H. C. Andersen

samt Henriques

[p tvrs af 1. side]

Min Vert, som hrer at jeg skriver til Dem beder mig tilfie Hilsner og kommer De her engang vil De modtages med aabne Arme.

[Udskrift:

Komponisten

Hr Professor N. W. Gade

Ridder af Danebrogen &

Kjbenhavn

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter