Dato: 19. juni 1868
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 19de Juni 1868

Min kjere Herr Etatsraad! Da jeg igaar afsendte Brev til Dem til Odense, havde jeg ingen Anelse om at jeg idag igjen skulde tilskrive Dem og allermindst til Altona. Hvor det gjr mig ondt at erfare at De endnu lider Smerter i Benet, jeg haabede saa vist at det skulde have vret hurtig forbi, da jeg fra tidligere smaa Uheld erindrer at De har en saa ypperlig Hud til hurtig at lges. Jeg var imidlertid baade igaar og idag lidt urolig over hvorledes det gik Dem, da jeg ikke havde hrt noget fra Odense, hvor jeg efter Deres Plan, ventede at De skulde vre i Mandags. Jeg har afsendt to Breve dertil, men vil nu bede min Mand om at telegraphere til Biskop Engelstoft at han skal sende Dem dem til Altona. Jeg glder mig over at vide Dem i god Behold, blandt gode Venner, der sikkert gjre Alt hvad der staaer i deres Magt for at gjre Dem Opholdet behageligt. Jeg kan tnke mig at det gjr min Broder ondt at han kom for silde til at faa Dem hjem til sig. Skjndt jeg jo helst vilde have Dem her, jo fr jo heller, saa kan jeg dog ikke andet end raade Dem til at forholde Dem rolig, saa lnge den kjere Doctor Marcus finder for godt og er det jo altid bedre at vre forsigtig i Tide end senere at fortryde at man har negligeret det. Det er rigtig en stor Skuffelse for mig at De ikke kommer til min Mands Fdselsdag d. 22, hvortil jeg saa inderligt havde gldet mig. Jeg tnker at samle en Deel af vore flleds Venner og vil forsge at gjre det saa festligt, som muligt. Hertil havde jeg ogsaa gjort Regning paa Dem, min kjere Andersen, men det maa jeg nu give Afkald paa. - Igaar reiste Lunds til Hellebk med Frknerne Viinkvist, Tetens, som var her i Onsdags og desvrre allerede reiser herfra paa Lverdag, fortalte mig at han havde besgt Billes et Par Dage i Hellebk hvor de bo saa skjnt. Jeg tnker at Billes overrasker os paa Mandag, og da bliver Fru Bille her om Natten, da det er for silde at gaa tilbage igjen. - Jeg har i disse Dage med megen Interesse lst i Feuleton i Fdrelandet, "Lord Byron af H. Taine". Jeg har aldrig fr faaet et saa tydeligt Indblik i hans Characteer, som netop herigjennem. Han har havt en srgelig Barndom og derfor seet Livet fra en mrk Side, har bestandig havt et daarligt Exempel for ie, og i alle sine ulykkelige Helte, beskriver han sig selv. Forfatteren omtaler hvor forbauset Gethe blev over at lse Byrons Manfred, der nsten saae ud som en Efterligning af Faust, skjndt B. aldrig havde lst Faust, da han ikke forstod Tydsk. - - - For lidt siden gik Professor Melchior herhen efter at han frst havde spillet et Parti Billard med Anna Kjellerup, nu ere de unge Piger oppe at gjre Toilette og da jeg har lovet at hjlpe med deres Arbeide, et Tppe, der skal vre frdigt til paa Mandag, maa jeg idag bede Dem tage tiltakke med disse Par Linier, der kun skulde bevidne Dem min Deeltagelse, og vre som Tak for Deres kjere rare Brev, som jeg for en Timestid siden har modtaget. Vil De bringe Deres Vrt og Vrtinde min venlige Hilsen og bede dem om ikke at gjre det alt for godt for Dem, thi da frygter jeg for at De ikke vil finde Dem saa vel naar De kommer paa Rolighed, og jeg vil dog gjerne have frste Prioritet i Dem. Finder De mig meget egoistisk? Jeg vil smigre mig med at De siger "Nei"! En hurtig god Bedring nskes af Deres hengivne Veninde

D Melchior.

[i marginen, s. 1:] Venlig Hilsen til Deres Doctor og Frue, og Frken Henriette. [f.o., s. 1:] Louise, Harriet, Anna Kjellerup, Thea, Professoren alle sende Hilsen og Beklagelse

Tekst fra: Niels Oxenvad