Dato: 30. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Geneve den 30 Mai 1868.

Kjre Fru Kock!

De maa dog vide, hvor i Verden jeg er, Overskriften siger Dem det. De er vel i Kjbenhavn hos Deres Brn, lille Karen savner mig ikke, "Prindsessen" er ikke saa naadig at nvne mit Navn, men "Jn"; sprg ham om jeg har en Ven i ham om han husker mig uagtet alle de tunge Videnskaber han nu daglig gaaer og lfter paa. Om mit Ophold i Odense, ved Udreisen har De vist der kom en net lille Indtgt ind ved min Oplsning, de fattige Haandvrkere og deres Enker fik den og takkede mig ganske hjerteligt. I Theatret opfrtes: "Den nye Barselstue", jeg fik der et rungende Hurra med Fanfare fra Orchesteret. En halv Snees Dage blev jeg i Amsterdam, et Par Dage i Belgien, overalt fandt jeg opmrksomme Venner, det samme var ogsaa Tilfldet i Paris, men her morede jeg mig ikke ret, jeg savnede Udstillingen der var saa riig paa Mvexling. I Theatrene var intet nyt, uden gamle Aubers nye Opera. Efter en Uges Ophold forlod jeg Paris og i en stegende Solhede kom jeg over Dijon til Neuchatel, hvor jeg om Aftenen paa Banegaarden havde det Uheld at falde og slaae Hul paa min hiere Albue og begge Kn, saa at jeg i to Dage maatte blive stille og bade de blodige Lemmer, nu er Huden helet men jeg har dog en Fornemmelse af Stdet. I Dag otte Dage naaede jeg Geneve, hvor Jules Jurgensen fra Locle har kjbt sig et smukt lille Landsted, lidt oven for Byen; han indbd mig at boe her og jeg har det meget behageligt. I forgaars vare vi i Nyon og Coppet; det sidste Sted har et lille gammelt Slot, her boede Necker og hans Datter Fru Stael-Holstein, nu hvile deres Liig her. ehlenschlger besgte her Fru Holstein, var en Tid der, blev vred, og som De husker reiste i Stilhed bort, fordi han flte sig fornrmet over at Fru Holstein satte Werner lidt for hit. Jeg reiser, om Gud vil, overmorgen til Lausanne, derfra til Bern, De seer altsaa at det gaaer nordpaa; sidst i Maaneden tnker jeg at vre i Fyen og saa er der kun Timer til Kjbenhavn. Jeg venter der en smuk Sommer; her ved Geneve er Varmen utaalelig; efter Klokken 9 og fr Klokken 7 om Aftenen, kan man ikke gaae ud af Huset, neppe selv i Haven, saa ophedet er Luften. Igaar havde vi et storartet Uveir, da blev Luften renset men kun for nogle Timer, fr Sengetid var det allerede igjen meget varmt. Hils Deres Brn og Brnebrn, hils Broderens i Rosenvnget, dernst Vennerne som De ellers see; Hvor er nu Lieutenant Henny? Ude paa Havet?

Sundhed og godt Humeur!

hjerteligst

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Fru Conferentsraadinde I. Kock

Ny Kongensgade No 15.

Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 320, billed 6887-90)