Dato: 29. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Louis Demouceaux
Sprog: dansk.

Histrede!

Ikke i Paris men her i Genf modtog jeg igaar Deres venlige Brev, der fra Sted til Sted er sendt efter mig. Meget beklager jeg at [overstr: vi ikke mdtes i Frankerige, men jeg fl] ideligt Tilfldet har stillet det saa at De ikke hrte fra mig at vi ikke mdtes. Deres tidligere Brev til Kjbenhavn, hvormed fulgte den lille Fortlling De havde nvnt saa elskvrdig at dedicere mig, fik jeg og da jeg just kort efter skulde til Odense hvor jeg haabede at finde Deres Hr Svoger, hvis Adresse De havde opgivet mig, udsatte jeg med at skrive, indtil jeg ogsaa kunde fortlle om ham og hans Frue, der kom imidlertid Forhindringer og ikke fr i Slutningen af April naaede jeg Odense, men uagtet alle Eftersprgseler var det mig umueligt at finde ham, / ingen Autoritet kunde give mig Besked. Jeg vilde nu fortlle Dem alt dette naar vi, om ikke lnge, mdtes [overstr: haabede jeg] i Versailles, men Opholdet frst i Holland blev lngere end jeg havde troet og da jeg kom til Paris var Varmen saa utaalelig at jeg efter faae Dages Ophold, uden at aflgge Besg hos Venner, skyndte mig til Schweiz til Bjergene, her fra flyver jeg omkring og fler mig vel. [overstr: og De skal senere erholde t lngere Brev fra mig.] Vil Gud seer jeg Dem og Deres Frue i Versailles paa en anden mindre varm Aarstid og glder mig da til at tale med Dem om Poesi og Kunst, deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 499-500)