Dato: 27. maj 1868
Fra: Carl Rudolph Emil Vind   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

St. Petersborg den 8 Juni / 27 Mai 1868

Histrede Hr. Etatsraad

Tvende russiske Damer Mme N Stassoff og M Trubnikof, der have ivrksat en Oversttelse af Deres "Eventyr", af hvilke allerede flere Oplag ere udkomne, have anmodet mig om at tilstille Dem det vedlagte Exemplar af de udkomne to Bind.

Jeg har med saameget strre Fornielse paataget mig dette Hverv, som jeg vel turde forudstte, at det vilde vre Dem -Hr Etatsraad, en Glde at see, at Deres Vrker ogsaa have fundet Vei til Rusland og at de her nyder den samme Paaskjnnelse, der i Hjemmet og i de fleste andre Lande alt saa rigeligt og saa fortjent er bleven Dem til Del.

Modtag Hr Etatsaraad

Forsikringen om min udmrkede Hiagtelse.

E. Vind

Til Hr Etatsraad H. C. Andersen

R af Db & Dbsmd

etc. etc.

Brev

Tekst fra: H.C. Andersens Hus