Dato: 12. maj 1868
Fra: Nadejda Stassoff, Maria V. Trubnikoff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hoistrede Herr Professor og Ridder p p p p

Andersen in Kjbenhaven

S. Petersborg 12/24 Mai 1868.

Herr Professor og Ridder,

Et Selskab i St. Petersborg, bestaaende af Damer, hvis Oiemed det er at overstte andere Landes literre Vrker, besrgede 1863 den frste Udgave af Deres "Historier's" Oversttelse i det russiske Sprog. Allerede 1867 blev et nyt Oplag af denne Udgave ndvendig; Deres dyb-poetiske Talent, hoistrede Herr Professor, havde saa hurtigt gjort Vrket populr i Rusland. Det russiske Publikum elsker disse "Sagn og Eventyr" hvis Forfatter med Rette regnes til Nutidens strste Digtere. 1868 udgaves anden Deel af Deres "Historier" under Titel af "Nye Eventyr af Andersen". En russisk Kunstner, Akademikeren Herr Baron v. Klodt udfrte Tegninger til samme, hvilke graveredes ved russiske Kunstnerinder; desuden udfrtes alle med denne nye Udgave af Deres udmrkede Vrk forbundne Arbeider, saasom Oversttelsen, den typografiske Stning, Bgernes Indbinding og Publikation, ved qvindelige Hnder. - Dette Selskab af Damer beder Dem rbdigst, histrede Herr Professor, godhedsfuldt at ville imodtage vedlagte Exemplar af den russiske Oversttelse af Deres "Eventyr" som et Tegn paa vor oprigtige Beundring af Deres sjeldne Talent, og tillige af vor Taknemmelighed for de poetiske Nydelser, hvilke Ruslandes opvoxende Ungdom og mandlige Aar skylder Dem. Modtag Forsikringen om vor Hiagtelse med hvilken vi forblive

histrede Herr Professor Deres rbdigste-

Tjenerinder Nadejda Stassoff Maria Trubnikoff

Behndighed

Madame Trubnikoff, led af selkab. Petersborg, en gade Konchennaia, Haus No 13.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter