Dato: 6. maj 1868
Fra: Dorothea Melchior, Israel B Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 6te Mai 1868.

Min kjere Herr Etatsraad! Jeg har rigtig gldet mig over at modtage Deres veltilfredse og yndige Brev, hvorfor jeg herved bringer Dem min hjertelige Tak. Det er mig altid en sand Fornielse at lse Deres udfrlige Meddelelser, thi det er aldeles som om jeg hrte Dem tale. De forstaaer saa godt med Deres medfdte Digter Talent at opfatte enhver lille Hndelse, som en Begivenhed og gjengiver den saa levende at man synes at man flger Dem paa hele Reisen. Det morede mig at see at De havde tilbragt en Dag hos min Broder i Hamborg og vilde jeg ogsaa nske at De paa Deres Land Tour til Herr Brandts Lyststed kunde have aflagt en Visit hos Fru van Herwerden i Utrecht, som vilde have vret henrykt derover. Veiret er meget afvexlende herhjemme, vi have nogen Tid havt aldeles Sommerveir, men igaar og idag har det vret temmelig koldt med strk Storm, saa at jeg er tilfreds med at vre i Byen endnu. Af min Mands Brev har De hrt lidt om Lehmanns Selskab. Det var en srdeles vellykket Fest, hvorfra de vist Alle er gaaet med et godt Indtryk. Balsalen var meget smuk oplyst; ligeledes den frste Sal man blev frt ind i, deres almindelige Dagligstue med de mange herlige Malerier, hvoriblandt Blocks "Munke" og Fru Rohdes Portrait; to andre store Vrelser, hvori mange Spilleborde vare til Liebhaberes Raadighed, saae mindre oplyste ud. - Jeg fandt Lehmann var en udmrket Vrt og ligeledes tog Frken Beck sig med megen Opmrksomhed af Gjesterne. Frken Zahle kjrte ud med os og da vi kom, bd Lehmann mig Armen og frte mig ind og prsenterede mig frst for Fru Ryan og senere forestillede han flere Herrer for mig. Det er den bedste Maade at tilveiebringe en livlig ugenert Conversation, naar Vrten beslutter sig paa at fre Gjesterne sammen. Her var det nu mindre vigtigt da man iblandt de 300 Mennesker maatte kunde finde mange Bekjendte. Jeg talte lnge med Moltke Bregentved, han og Rosenrn Lehn vare de eneste Adelige tilstede. Margrethe Rohde prsenterede Bjrnstjerne Bjrnson for mig og morede det mig meget at tale med ham. Jeg fortalte ham at jeg samme Dag havde faaet Fiskerjenten og gldede mig til at lse den da jeg af saa mange havde hrt den bermme og at jeg frst havde hrt den saa vel omtalt af H.C.Andersen. Han blev forniet derover og spurgte mig om De havde lst den, hvorpaa jeg svarede ham at jeg ikke var ganske sikker derpaa, da det var lige fr Deres Afreise, men at jeg kunde svare for at De vidste god Besked om den. Han talte med megen Varme om Dem og syntes srdeles godt om Deres sidste smaa Arbeider; han maa have ment "Ugedagene" og "Roserne". Jeg sender Dem udklippet af Dagbladet en meget fornuftig Artikkel, som han har skrevet; jeg finder han har fuldkommen Ret. - Ved Bordet (jeg gik tilbords med Brygger Jacobsen) udbragte Lehmann en meget smuk Skaal. Han talte om hvor besynderlig det var at Frederiksberg Slots Skjebne netop var blevet afgjort, paa den Aften, da han havde samlet en saa stor Kreds derude. Han talte om de forskjellige Omvexlinger Slottet havde undergaaet; han mindede om de gyldne Tider, da Frederik den 6te forlystede sig med at seile om i Canalerne. Denne Aften havde han

x ( henvisning til venstre margin: Ikke Frederik den 6te] endnu paa Falderebet givet dette Gjestebud i Valhalla, hvor mange af Frejas Dttre vare tilstede og forherligede Festen; nu vilde det snart blive forvandlet til et Jotumheim, hvor Snedkere og Tmrere vilde komme og hamre og tmre; han haabede nu at Inherierne ikke blot vilde ligge i Grsset og spille Trning, men at de maatte opvoxe til djrve unge Krigsmnd, der vilde vrne om Danmarks re. Klokken 2 var det forbi, vi tog hjem Klk. 1. - Nu er da Joachim reist, han var i Lverdags Aftes hos Martin, der spillede Whist med ham og Gade og Erslev.

[indskud med Israel B. Melchiors skrift:] Jeg tillader mig at benytte en lille Plads til at sende Dem mange venlige Hilsener. Gid at vi snart maa have den Fornielse at see Dem munter og glad hos os og kunne vi da glde os med at hre Deres friske Indtryk gjengives med Liv. Deres rbdige

I.B. Melchior

I Torsdags havde vi en gemytlig yndig Dag; Bloch var i sit elskvrdige talende Humr; han veed ikke noget bestemt om Brylluppet, som frst skal bestemmes naar Fru Falbe kommer hjem og da skeer det vist i al Hemmelighed. Jeg maa fortlle Dem et lille naivt Trk af ham; jeg sagde ved Bordet til ham at det kunde dog vre behageligt for ham efter Bryllupet at gjre en lille Tour til Fyen eller Jydland, som Billes ogsaa agte at gjre; "det bryder jeg mig slet ikke om" svarede han, naar jeg blot maatte faa lidt [R]o i mit Hjem, saa var det aller [m]orsomst at blive hjemme! Da jeg derpaa i Spg sagde til ham, jeg skal love Dem at jeg ikke skal komme, udbrd han i en Glde "Tak" men i det Samme kom vi begge saa hjertelig til at lee derover at jeg maatte love ham ikke at gjentage det ved Bordet, da Bille endelig vilde vide hvad det var. [For]tl det ikke igjen, jeg synes det var saa morsomt at jeg maatte skrive det. - Jeg har en venlig Hilsen til Dem fra Grev Moltke Hvidtfeldt; jeg havde frste Gang jeg talte med ham glemt at overbringe Deres Hilsen til ham; da jeg nu gjorde det, sagde han, det glder mig virkelig at hre fra ham, thi jeg var ngstelig for at jeg mig selv uvidende havde fornrmet ham, da han ikke havde sagt Farvel til mig. Jeg undskyldte Dem da paa det Bedste og han var tilfredsstillet. Han har atter vret 8 Dage hjemme paa Glorup, da han ikke havde Lyst at vre i Rigsdagen efter det kjedelige [Ud]fald Valgmenigheds Loven [fik] han syntes at Landsthinget havde blameret sig og Ministeren ikke mindst. Dette Brev er skrevet i en umaadelig Fart og med idelige Afbrydelser, det er det Eneste der maa undskylde at det ikke er blevet bedre. De er jo altid saa elskvrdig at tage til takke med mig og vil De ogsaa gjre det denne Gang. Tiden er udlbet. Jeg har ik[ke naaet?] at skrive til Genevay hils ham og vr (selv] hjertelig hilset af

Deres hengivne

D. M.

Tekst fra: Niels Oxenvad