Dato: 2. april 1868
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredensborg den 2.den April 1868.

Kjre og histrede Ven!

Modtag paa Din Fdselsdag en hjertelig Hilsen fra mig og hele min Familie, med Tak for alle de Glder som Dit Genie og Dit Venskab have skjnket os og med de varmeste nsker for de kommende Aar, at de maa vorde rige paa Sundhed og Kraft, at Alfer og Gratier stedse maa omsvve Dig og at Din Phantasie stedse maa afspeile lyse og fornielige Billeder. Fremfor Alt - dette er vistnok temmelig egoistisk! - at Du stedse maa bevare den Godhed og Velviliie, hvorpaa Du har givet mig saa mangfoldige og dyrebare Beviser. Med- Hiagtelse og Hengivenhed

Din Ven og Beundrer

August Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter