Dato: 24. marts 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Marcus Spring
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 Marts 1868

Kjære Hr. Marcus Spring!

Fortræffelige Ven! De og Deres ædle Hustru have ikke glemt mig, derom er jeg forvisset og da i disse dage een af mine Venner Hr Melchior i hvis elskværdige Familie jeg saa godt som daglig kommer, reise til New-York kan jeg ikke unlade at sende min varme Hilsen! jeg er Gudskee Lov rask og ungdoms frisk endnu, hvert Aar har jeg tumlet mig lidt i Udlandet, snart i Frankerige og Schweitz, snart i Holland, Spanien og Portugal, jeg trænger saaledes til et aandeligt Bad og forfrisket deraf, kommer jeg hjem og bringer nye Eventyr og Historier, som synes at flyve endnu videre om i Verden end jeg selv. Gud er forunderlig god og naadig mod mig, saa jeg tidt / maa spørge: hvorfor forundes mig al den Lykke. Hvor smukt min Fødeby Odense har hædret mig for ikke mange Maaneder siden, ved festligt at udnævne mig til Æresborger, vil De have læst om i New York Tempes. Gjerne kom jeg engang til Amerika, men jeg frygter den lange Sø-Reise og ved den paa den ulykkelige Henriette Wulff. Hendes Søster Fru Kock sender Dem og Deres Frue venlig hilsen, hun har glæde af sine Børn og Børnebørn de trives vel.

Bring min hjertelige Hilsen til Deres Frue og til hver Enkelt som har Hjertelag for

Deres inderlig hengivne Ven

H. C. A.

Til Hr M. Spring

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 158)

Copenhagen, 24of March 1868

My Dear Sir! Excellent friend!

You and your noble lady have not forgotten me, I am sure of that, and as one of my friends, Mr. Melchior, whose lovely family I visit nearly every day, is starting for New York, I can't omit to send you and yours my warmest compliments. I am, thank God, still well and youthful in mind. I have been traveling every year, in France, in Switzerland, Spain and Portugal to refresh my mind, thus refreshed return home bringing with me new tales and stories, that fly all over the world. God has been so good towards me, that I am obliged to put the question to myself: What have I done to deserve all the good that befalls me? You will no doubt have read in the New York Times some months ago how beautiful my native town Odense has honored me, by electing me to citizen of honor in the town. ... Sending my kindest regard to you, to your lady, and to every one who has room in their heart for me, I remain, yours for ever.

Hans Christian Andersen.

To Mr. Spring, Esq.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost