Dato: 18. februar 1868
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenborg, d. 18de Februar, 1868.

Kjære Etatsraad.

Idet jeg baade paa min Kones og egne Vegne takker Dem hjerteligt for Deres Venlighed at sende os Deres saa interessante Kjobenhavns Historie, tillader jeg mig at sporge, om De ikke vil gjöre os Dem yderligere forbunden ved at glæde os med Deres Nærværelse til Middag paa Fredag Kl. 5 med nogle faa gode Venner.

I Haab om et gunstigt Svar, forbliver jeg Deres med sand Höiagtelse hengivne og forbundne

J. J. A. Worsaae.

Höivelbaarne

Hr. Etatsraad H. C. Andersen,

Commandeur og Ridder af fl. Ordener.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost