Dato: 16. september 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Winther
Sprog: dansk.

Paris den 16 September 1867

Kjre Hr Professor Winther

Tilfldigt kom jeg igaar ind paa Posthuset og erholdt da Deres venlige Skrivelse. Her hvor jeg er, eier jeg ikke et Digt eller en Digtning, mit hele Ophold er kun 14 Dage og disse flyve hen. Om to Uger er jeg, om Gud vil, i Kjbenhavn og da skal De erholde et nyt Eventyr (i Prosa). Vers har jeg heller ingen af i Hjemmet. Hils Deres Frue og bevarmig i venlig Erindring.

Hjerteligst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 318, billed 6886)