Dato: 28. juni 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Rosendahl
Sprog: dansk.

Rolighed ved Kalkbrnderiet den 28 Juni 1867

Kjre Hr Rosendahl.

Strax ved min Hjemkost fra Udlandet modtog jeg Deres venlige Skrivelse med de vedlagte Smaadigte; min Tid var i de frste Dage meget optaget, jeg saae mig ikke istand til strax at skrive igjen og da jeg vilde det, kunde jeg ikke finde Deres Brev; jeg erindrede ikke at det var i Slagelse De boede, og een Dag gik saaledes efter en anden. Igaar fandt jeg imidlertid Deres Skrivelse der var lagt hen mellem nogle Smaavers fra Reisen, idet jeg tog fra Byen herud paa Landet. Jeg skynder mig nu med at bringe Dem min Tak for Deres Tillid til mig og hele Deres velvillige Sind mod mig. Deres Sange synes at vre med et friskt varmt Sind aandede paa Papiret, men de tilhre for meget ieblikket til at de alene kunne med andre, ganske beslgtede med disse, udkomme i en Samling for sig, de ville kunne tages med, men der maa vre, og det har De vist, nogle der mere afprge det Eiendommelige i Deres Digter-Natur. Kommer jeg et Par Timer til Slagelse, da glder jeg mig til at besge Dem og da vil jeg bedre, uden at misforstaaes, kunne samtale med Dem. Slip ikke Digtningen, men vr kun strng mod den og Dem selv. Hvad jeg stiller som Opgave er, at skrive kort, klart og rigt!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 907-08)

Rolighed ved Kalkbrnderiet den 28 Juni 1867

Kjre Hr Rosendahl.

Strax ved min Hjemkomst fra Udlandet modtog jeg Deres venlige Skrivelse med de vedlagte Smaadigte, min Tid var i de frste Dage meget optaget, jeg saae mig ikke istand til strax at skrive igjen og da jeg vilde det kunde jeg ikke finde Deres Brev, og erindrede ikke Stedet hvor De boede; frst i Dag, ved tilfldigt at tage nogle Smaavers fra Reisen, finder jeg Deres Brev og Digtninger, og nu skynder jeg mig med at bringe Dem min Tak for Deres venlige Sind for mig og tillige at sige Dem at jeg med Fornielse har lst Deres Vers; De ere / alle Leiligheds Digte og kunne godt have Plads i en Digt-Samling, men til en saadan har De vel flere af en strre Betydning, eller idetmindste enkelte der srligt afprge det Eiendommelige i Deres Digter-Natur; kommer jeg til Slagelse et Par Timer, skal jeg tillade mig at besge Dem og da kunne vi bedre tale sammen end her paa Papiret, jeg vil da, troer jeg, uden at blive misforstaaet, bedre kunne udtale mig; slip ikke Digtningen, men vr kun strng mod den og Dem selv. Hvad jeg stiller som Opgave er at skrive kort, klart og rigt.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 909-10)

Rolighed ved Kalkbrnderiet den 28 Juni 1867

Kjre Hr Rosendahl.

Strax ved min Hjemkost fra Udlandet modtog jeg Deres venlige Skrivelse og de vedlagte Smaadigte; min Tid var i de frste Dage meget optaget, jeg saae mig ikke istand til strax at skrive og da jeg vilde det, kunde jeg ikke finde Deres Brev og erindrede ikke Deres Opholdssted. Igaar fandt jeg imidlertid Deres Skrivelse, som jeg, idet jeg tog herud paa Landet, havde lagt hen mellem nogle Smaavers fra Reisen. Jeg skynder mig nu med at bringe Dem min Tak for Deres Tillid til mig. Deres Digte synes, med et friskt varmt Sind at vre aandede paa Papiret, de ere alle ieblikkets Brn og kunne godt optages i en Digt-Samling for sig, men jeg snker i denne at der dog maa vre en overveiende Deel der endnu mere afprger det Eiendommelige i Deres Digter-Natur; De har vist flere saadanne.

Kommer jeg nogle Timer til Slagelse, da glder jeg mig til at besge Dem og jeg vil da bedre kunne udtale mig. Slip ikke Digtningen, men vr kun strng mod den og Dem selv; min Opgave er, at skrive kort, klart og rigt, det nsker jeg altsaa helst hos de yngere Forfattere. Med de bedste nsker!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Topse fotokopi Hersholt Collection kopi)