Dato: 15. december 1866
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenborg, d. 15de Decbr. 1866

Kjre Prof. Andersen.

Da jeg har :q::Lodtaget Svar, fra den engelske Minister at baade han og hans Frue ville blive delighted ved at see Dem paa Mandag Kl. 11, skal jeg, i Henhenhold, til Deres venlige Brev, tillade mig at afhente Dem i Deres Bolig Kl. 10% paa Mandag.

Med de venligste Hilsener fra min Kone og mig, for bliver jeg Deres hjertelig hengivne

J. J. A. Worsaae,

Velb.

Hr. Professor H. C. Andersen,

Ridder af Dbg., Dbmd. samt Ridder af fl. Ordener.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost